ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-impetuosity-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: impetuosity, *impetuosity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impetuosity(n) ความหุนหันพลันแล่น, See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น, Syn. hastiness, rashness, recklessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impetuosity(อิมเพช' ชุออส' ซิที) n. ความหุนหันพลันแล่น, ความบุ่มบ่าม, ความรุนแรง, ความใจร้อน, การกระทำที่ใจร้อนหรือหุนหันพลันแล่น, การกระทำที่มีแรงกระตุ้นมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
impetuosity(n) ความหุนหัน,ความเร็ว,ความใจร้อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impetuosity (n) ˈɪmpˌɛtʃuˈɒsɪtiː (i1 m p e2 ch u o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impetuosity \Im*pet`u*os"i*ty\, n. [Cf. F. imp['e]tuosit['e].]
   1. The condition or quality of being impetuous; fury;
    violence.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehemence, or furiousnes of temper. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impetuosity
   n 1: rash impulsiveness [syn: {impetuousness}, {impetuosity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top