ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ใจต่ำ-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจต่ำ, *ใจต่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจต่ำ[ADJ] mean, See also: base, low, mean-minded, meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: คนใจต่ำชอบรังแกคนไม่มีทางสู้
ใจต่ำ[V] be mean, See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะจิตใจต่ำ อ่อนแอ ท้อแท้ ชอบแต่ความสบาย ไม่รู้ชั่วดี ไม่มีความอาย, Thai definition: มีใจใฝ่ในทางเสีย, นึกคิดแต่ในทางเลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจต่ำว. มีใจใฝ่ในทางเสีย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But who would sink that low?แต่ใครจะจิตใจต่ำทรามได้ขนาดนั้น The O.C. (2003)
You think maybe I have bad self-esteem.หนูเป็นพวกความมั่นใจต่ำมั้ง Cold Ground (2008)
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}Tests show anemia, slow heart rate,ผลแสดงว่า โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Because the patient's got a high fever, a low heart rate, and a dim chance of survival if we stand here like idiots.เพราะคนป่วยมีไข้สูง แต่อัตราการเต้นหัวใจต่ำ อัตราการรอดจะเปลี่ยนไปถ้าพวกเรายังคงยืนเป็นไอ้โง่อยู่ที่นี่ Dying Changes Everything (2008)
In the eyes of lewd-minded the pictures may seem indecent...หากมองด้วยจิตใจต่ำทราม ก็จะมองว่าภาพพวกนี้หยาบโลน Portrait of a Beauty (2008)
I suppose it makes no difference as the King has the devil in his.มันคงไม่ต่างอะไรกัน สำหรับราชา จิตใจต่ำช้านั่น Ironclad (2011)
You're the bearded devil!แกไอ้เคราใจต่ำช้า The Hangover Part II (2011)
The occasional bout of depression, which then led to low self-esteem, which led to binge eating, uh...ซึ่งทำให้มีความมั่นใจต่ำ ซึ่งทำให้กินได้น้อยลง An Embarrassment of Bitches (2012)
Men from Damascus are of low quality and en lower trust.ผู้ชายจากดามัสกัส ที่มีคุณภาพต่ำ และห้องน้ำไว้วางใจต่ำ Sacramentum (2012)
Stanley the bar owner is a little below average, but I think there might be something wrong with him.สเเตนลีย์ที่เป็นเจ้าของบาร์ ค่าการเต้นของหัวใจต่ำไปเล็กน้อย เเต่ผมคิดว่า น่าจะมีบางสิ่งผิดปกติกับตัวเขา Proteus (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top