ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gratin-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gratin, *gratin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grating(n) ลูกกรง
grating(adj) ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When our children come home with their noses and hands icy, what can be more welcoming than a warm, roasted sweet potato gratin waiting for them?ถ้าหากเด็กๆ จมูกหรือมือเย็นกลับมาบ้านล่ะก็ จะมีอะไรที่น่ายินดีไปกว่า มันเผาอุ่นๆ ที่กำลังคอยให้พวกเขากลับมาทานล่ะค่ะ Pasta (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratinSomething is grating on her nerves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราก(adv) grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังคมชั้นสูง[sangkhom chan sūng] (n, exp) EN: high society ; upper class ; high class society  FR: haute société [f] ; gotha [m] ; gratin (fam.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATING G R EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grating (v) grˈɛɪtɪŋ (g r ei1 t i ng)
gratings (n) grˈɛɪtɪŋz (g r ei1 t i ng z)
gratingly (a) grˈɛɪtɪŋliː (g r ei1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic, #10,674 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces), #285,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラタン[guratan] (n,adj-no) gratin (fre [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
回折格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P) [Add to Longdo]
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]
面格子[めんごうし, mengoushi] (n) (See 格子) window grate; window grating [Add to Longdo]
遊走[ゆうそう, yuusou] (pref,adj-no) migrating; wandering; plano-; ambulato- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Gratin \Gra`tin"\, n. [F.] (Cookery)
     The brown crust formed upon a gratinated dish; also, the dish
     itself, as of crusts of bread, game, or poultry.
     [Webster 1913 Suppl.]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top