ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratingly

G R EY1 T IH0 NG   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratingly-, *gratingly*, grating
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gratingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gratingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grating[N] ลูกกรง
grating[ADJ] ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integrating factorตัวประกอบปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devices, Integratingเครื่องมือสำหรับอินทิเกรต [การแพทย์]
gratingเกรตติง, อุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gratingเสียงกระดูกชนกัน [การแพทย์]
Integrating Systemsระบบเกี่ยวกับการรวมหน่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or possibly there was a female chicken on the other side of the road if it was a male chicken or, depending on the season it might be migrating.หรืออาจมีไก่ตัวเมียอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม... ในกรณีที่เป็นตัวผู้ หรืออาจมีแหล่งอาหารอยู่ หรืออาจอพยพตามฤดูกาล Bicentennial Man (1999)
While you were in prison, caught for illegally immigrating Chineseระหว่างที่แกติดคุกอยู่นะ มีการกวาดจับคนจีนที่แอบเข้าประเทศมา Failan (2001)
Well, I'm no expert, but... it could be that the hydrothermic properties of this region produce hurricane-force ice storms that cause the ocean to freeze and then melt and then refreeze, resulting in a semisolid migrating land massก็... ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่... มันอาจจะเป็นอุณหภูมิของเขตนี้ National Treasure (2004)
Still,she spent that friday morning grating cheese... and greasing a pan... and laying in macaroni because her eldest daughter was sick, and stella could no longer sit by and do nothing.แต่เธอก็ทำมันในวันศุกร์ ขูดชีสในตอนเช้า... ทาเคลือบจาน วางมักกะโรนีลงไป The Game (2007)
Separated, migrating north or south.กระจัดกระจายกันอยู่ ทางเหนือหรือใต้ 65 Million Years Off (2007)
We're both mildly attractive and extremely grating.เราทั้งคู่มีเสน่ห์อ่อนๆ และน่ารำคาญอย่างสูง Ballad (2009)
I'm reintegrating myself right the hell out of here.ผมกำลังเอาตัวเอง ออกไปจากที่บ้าๆนี่ Static (2010)
By reintegrating them into the real world,หรือให้อยู่รวมกันในโลกความเป็นจริง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
He left it by the grating.เขาวางมันไว้ข้างๆตะแกรง Arrietty (2010)
The bull exited our victim,shattered a glass object behind him before disintegrating.กระสุนออกจากตัวเหยื่อ ทำให้กระจกด้านหลังแตก แต่ก่อนที่จะแตก The Bones on the Blue Line (2010)
And I find the sound of your voice grating.แล้วฉันก็ตามหาเสียงแหบๆของนาย 99 Problems (2010)
Why? You catch him, uh, grating cheese on his abs?ทำไมล่ะ คุณชอบเขาไม่ใช่เหรอ นึกว่าชอบซิกแพคนั่นซะอีก You Must Meet My Wife (2010)
She misses them so much that when she's migrating back a year later--เธอคิดถึงพวกเขามาก ว่าเมื่อเธอย้ายกลับ ปีต่อมา-- Beastly (2011)
You're grating when you're anxious.เสียงเธอแหบเวลาที่เธอเป็นกังวล Today I Do (2011)
I have a problem with my teeth migrating.ฉันมีปัญหาเรื่องฟันเคลื่อน And the Rich People Problems (2011)
Wow. Just when I thought your voice couldn't get any more grating.พอฉันคิดว่าเสียงเธอ And the Rich People Problems (2011)
Let's hope they keep on migrating and get the hell out of here. You're not following.คุณไปโดนอะไร? Instinct (2011)
(pecking, grating)ยังไงก็เถอะ... Instinct (2011)
The Piranha must be migrating through underground lakes and riversปิรันย่าอาจอพยพผ่านแม่น้ำได้ Piranha 3DD (2012)
There's walkers everywhere. They're migrating or something.มีแต่พวกวอล์คเกอร์เต็มไปหมดทุกที่ พวกมันกำลังอพยพหรืออะไรซักอย่าง Beside the Dying Fire (2012)
"as part of reintegrating into her life.เพื่อส่วนหนึ่งในการกลับมาใช้ชีวิตของเธอ Unknown Subject (2012)
(BOARD GRATING) Wait.เดี๋ยว ไม่ เดี๋ยว Prisoners (2013)
I can't replicate them if it's disintegrating in front of me.ผมไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้านี่เปื่อยยุ่ยไปต่อหน้าผม At Last (2013)
Picture you're leaving the cold north and you're flying. You're migrating.นึกภาพว่าออกบินหนีหนาวจากทางเหนือโบยบินอพยพ Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
You're emigrating?จะไปต่างประเทศเหรอ? The Empty Hearse (2014)
Travel beyond 53 years of zero point, either direction, will result in the temporal wake disintegrating.ข้ามได้ไกลจาก จุดศูนย์กลางไป 53ปี ทั้งอดีตและอนาคต สามารถส่งผลต่อคลื่นประสาทชั่วคราว ให้พังลงได้ Predestination (2014)
If the blade was propelled through the, erm grating in the air vent, maybe a ballista or a catapult, um...สมมติว่าอาวุธไหลออกมาจาก เอิ่ม... ช่องระบายอากาศ แบบ.. The Sign of Three (2014)
Even certain smells can serve as signposts for migrating birds.แม้กลิ่นบางอย่างที่ สามารถให้บริการได้ เป็นเสาป้ายสำหรับนกอพยพ The Electric Boy (2014)
When the city is disintegratingตอนที่เมืองกำลังแตกสลาย Haunted (2015)
I'm emigrating to Homestead II and I have an emergency.ผมกำลังย้ายไปโฮมสเตดทู มีเหตุฉุกเฉิน Passengers (2016)
I will ask you to explain why, if, as you claim, there were no gas chambers in Auschwitz, the gratings taken in 1945 by the Polish authorities from Morgue 1 in Crematorium ll were covered in cyanide,ฉันจะขอให้คุณที่จะอธิบายว่า ทำไม ถ้าเป็นคุณอ้างว่าไม่มีเตาแก๊สใน Auschwitz, gratings ดำเนินการในปี 1945 โดยเจ้าหน้าที่โปแลนด์ Denial (2016)
I am willing to concede that they did indeed find in the ventilator gratings traces of cyanide.ฉันยินดีที่จะยอมรับว่าพวกเขาไม่ พบแน่นอน ในเครื่องช่วยหายใจ gratings ร่องรอยของไซยาไนด์ Denial (2016)
And the simplest explanation for your grating obsession with the white walkers is that you're telling the truth and that you saw what you say you saw.การอธิบายที่ง่ายดายที่สุด สำหรับความหมกมุ่นของเจ้าเกี่ยวกับไวท์วอคเกอร์ คือ แล้วเจ้าพูดความจริงหรือเปล่า Dragonstone (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grating2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
gratingI am going to take a big chance by migrating to South America.
gratingSomething is grating on her nerves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATING G R EY1 T IH0 NG
MIGRATING M AY1 G R EY2 T IH0 NG
EMIGRATING EH1 M AH0 G R EY2 T IH0 NG
DENIGRATING D EH1 N IH0 G R EY2 T IH0 NG
INTEGRATING IH1 N T AH0 G R EY2 T IH0 NG
INTEGRATING IH1 N AH0 G R EY2 T IH0 NG
DISINTEGRATING D IH0 S IH1 N T AH0 G R EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grating (v) grˈɛɪtɪŋ (g r ei1 t i ng)
gratings (n) grˈɛɪtɪŋz (g r ei1 t i ng z)
gratingly (a) grˈɛɪtɪŋliː (g r ei1 t i ng l ii)
migrating (v) mˈaɪgrˈɛɪtɪŋ (m ai1 g r ei1 t i ng)
emigrating (v) ˈɛmɪgrɛɪtɪŋ (e1 m i g r ei t i ng)
denigrating (v) dˈɛnɪgrɛɪtɪŋ (d e1 n i g r ei t i ng)
immigrating (v) ˈɪmɪgrɛɪtɪŋ (i1 m i g r ei t i ng)
integrating (v) ˈɪntɪgrɛɪtɪŋ (i1 n t i g r ei t i ng)
reintegrating (v) rˈiːˈɪntɪgrɛɪtɪŋ (r ii1 i1 n t i g r ei t i ng)
disintegrating (v) dˈɪsˈɪntɪgrɛɪtɪŋ (d i1 s i1 n t i g r ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic, #10,674 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] bar; cage; gratings, #59,934 [Add to Longdo]
[, ㄘㄚˇ, ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone, #217,193 [Add to Longdo]
[, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces), #285,621 [Add to Longdo]
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄦ˙, / ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables) [Add to Longdo]
蛇岛蝮[Shé dǎo fù, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds [Add to Longdo]
黑眉蝮蛇[hēi méi fù shé, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄈㄨˋ ㄕㄜˊ, ] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gitter {n}; Gitterrost {n}; Abdeckgitter {n}; Abdeckrost {n}grating [Add to Longdo]
Knirschen {n}; Kratzen {n}; Quietschen {n}grating [Add to Longdo]
Rasterung {f}grating [Add to Longdo]
Reibekäse {m} [cook.]grating cheese [Add to Longdo]
Wanderfisch {m}migratory fish; migrating fish [Add to Longdo]
aufdringlich {adv}gratingly [Add to Longdo]
sich in seine Bestandteile auflösen; sich zersetzen | auflösend | aufgelöstto disintegrate | disintegrating | disintegrated [Add to Longdo]
auswandern; emigrieren (nach; in) | auswandernd; emigrierend | ausgewandert; emigriert | er/sie wandert aus | ich/er/sie wanderte aus | er/sie ist/war ausgewandertto emigrate (to) | emigrating | emigrated | he/she emigrates | I/he/she emigrated | he/she has/had emigrated [Add to Longdo]
einfügen; einbinden | einfügend; einbindend | eingefügt; integriertto integrate | integrating | integrated [Add to Longdo]
einwandern; zuwandern; immigrieren | einwandernd; zuwandernd; immigrierend | eingewandert; zugewandert; immigriert | er/sie wandert ein | ich/er/sie wanderte ein | er/sie ist/war eingewandertto immigrate | immigrating | immigrated | he/she immigrates | I/he/she immigrated | he/she has/had immigrated [Add to Longdo]
ergänzendintegrating [Add to Longdo]
fortziehen | fortziehendto transmigrate | transmigrating [Add to Longdo]
integrieren | integrierend | integriertto integrate | integrating | integrated [Add to Longdo]
knirschendgrating [Add to Longdo]
kratzend {adv}gratingly [Add to Longdo]
quietschend {adj}grating [Add to Longdo]
schrill {adj}; auf die Nerven gehendgrating [Add to Longdo]
verbrennend; verpuffenddeflagrating [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto denigrate | denigrating | denigrated | denigrates | denigrated [Add to Longdo]
wandern; abwandern | wandernd; abwandernd | gewandert; abgewandert | er/sie wandert | ich/er/sie wanderte | er/sie ist/war gewandertto migrate | migrating | migrated | he/she migrates | I/he/she migrated | he/she has/had migrated [Add to Longdo]
wiedereingliedern; reintegrieren | wiedereingliedernd | wiedereingegliedert | gliedert wieder ein | gliederte wieder einto reintegrate | reintegrating | reintegrated | reintegrates | reintegrated [Add to Longdo]
zerfallen; auseinander bröckeln; rissig werden; sich zersetzen | zerfallend; sich zersetzend | zerfallen; zersetzt | es zerfällt; es zersetzt sich | es zerfiel; es zersetzte sich | es ist/war zerfallen; es hat/hatte sich zersetztto disintegrate | disintegrating | disintegrated | it disintegrates | it disintegrated | it has/had disintegrated [Add to Longdo]
zersetzend {adj} | zersetzender | am zersetzendstendisintegrating | more disintegrating | most disintegrating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
回折格子[かいせつこうし, kaisetsukoushi] (n) (diffraction) grating [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
雑音[ざつおん, zatsuon] (n) noise (jarring, grating); (P) [Add to Longdo]
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]
面格子[めんごうし, mengoushi] (n) (See 格子) window grate; window grating [Add to Longdo]
遊走[ゆうそう, yuusou] (pref,adj-no) migrating; wandering; plano-; ambulato- [Add to Longdo]
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grating \Grat"ing\, a. [See {Grate} to rub harshy.]
   That grates; making a harsh sound; harsh. -- {Grat"ing*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratingly
   adv 1: in a harsh and grating manner; "her voice fell gratingly
       on our ears" [syn: {gratingly}, {raspingly}, {harshly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top