ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝากเงิน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝากเงิน-, *ฝากเงิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากเงิน(v) deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai Definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that Moohyuk's set up an account for Galchi and you.เหมือนมูยักจะฝากเงินไว้ในบัญชีให้คาลชิกับเธอนะ Sorry, I Love You (2004)
So how do I trust this man that I've never met with my money?แล้วผมจะเชื่อใจฝากเงินไว้ กับคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไง? Casino Royale (2006)
- But I am also concerned about our people who deposit their money in your bank....ประชาชนของเราที่ฝากเงินไว้กับธนาคารของคุณ Bandidas (2006)
I put all my allowance and wages in my savings.ฉันฝากเงินออมของฉันและ ค่าจ้างในเงินที่เกิดจากเก็บสะสมของฉันหมดแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
I don't know who deposited the 750!ผมไม่รู้ ว่าใครฝากเงินนั่นให้ผม Eagle Eye (2008)
Relax. Not here to make a deposit.ใจเย็นน่า ไม่ได้จะใช้ที่นี่ฝากเงินสักหน่อย Seeds (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
But the guy's putting more money than he's taking out.แต่เขาฝากเงินมากกว่าถอน WarGames: The Dead Code (2008)
Making the deposits.ไปฝากเงินค่ะ Turning and Turning (2010)
And since the deposits were less than $10, 000, there was no report made to the I.R.S. Which means that our victims were most likely involved in something illegal.แล้วการฝากเงินเข้ายังน้อยกว่า หนึ่งหมื่นเหรียญ - ก็เลยไม่มีการรายงานไปที่กรมสรรพากร - แสดงว่าเหยื่อของเรา A Deadly Affair (2010)
Deposit box 213... pretty sure no one's looked in there yet.ตู้ฝากเงินเบอร์ 213 ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะยัง ไม่มีใครดูตู้เบอร์นี้ Withdrawal (2010)
And I didn't put the money in haven, because my father know everybody and...และฉันไม่ฝากเงินในแฮเวน เพราะพ่อรู้จักทุกคนและ... Butterfly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากเงิน[fāk ngoen] (v, exp) EN: deposit money ; make a deposit  FR: déposer de l'argent
ฝากเงินเข้าบัญชี[fāk ngoen khao banchī] (v, exp) EN: pay money into an account

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with(phrv) ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
deposit(vt) ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
sock away(phrv) ฝากเงิน, See also: อดออม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร, ฝั่ง, มูลดิน, ตลิ่ง, ฝั่ง, ชายฝั่ง, เขื่อน, แถว, แนว, แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร, จัดเป็นแถว vi. สะสม, เอียงข้าง, ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน, ดูteller (ของอเมริกา)
deposit(ดิพอส'ซิท) { deposited, depositing, deposits } vt. ทับถม, สะสม, กอง, ฝากไว้, ฝากเงิน, วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม, การฝาก, ที่เก็บเงินฝาก, เงินมัดจำ
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน, การให้ออกจากราชสมบัติ, สิ่งที่ถูกปลด, การให้การเป็นพยาน, หนังสือให้การเป็นพยาน, การทับถม, การสะสม, การนอนก้นของตะกอน, การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก, ผู้ฝากเงิน
savings bankn. ธนาคารออมสิน, ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น, รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ, หัสละคร vt. สวมถุงเท้า, ฝากเงิน, ได้กำไร, ต' (ต่อย, ทุบ, ขว้าง, โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย, ทุบ, ขว้าง, โยน) อย่างแรง, กำลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก, สิ่งที่สะสม, การวางลง, เงินมัดจำ, การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน, สะสม, วางลง, วางมัดจำ, วางไข่, กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน, การสะสม, การปลดออกจากตำแหน่ง, การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top