ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poke one's nose into

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poke one's nose into-, *poke one's nose into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke one's nose into[IDM] ชองยุ่งเรื่องคนอื่น, See also: เสือก, Syn. stick into

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเออะ[V] meddle, See also: poke one's nose into, be assertive, be impertinent, Syn. ยุ่ง, เสือก, วุ่น, เจ๋อ, Example: ถ้า ไม่รู้ ก็อย่า สะเออะ มาออกความเห็นกล่าวหาคนเขาเลย, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควร
เจ๋อ[V] poke one's nose into other affair, See also: intrude, dare, meddle, interfere, Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ, Example: เขาเจ๋อไปหาท่านนายกรัฐมนตรี, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
ยื่นจมูก[v. exp.] (yeūn jamūk) EN: poke one's nose into anothers' affairs ; meddle   FR: s'ingérer ; fouiner (péj.) ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui

Japanese-English: EDICT Dictionary
首を突っ込む[くびをつっこむ, kubiwotsukkomu] (exp,v5m) (1) to poke one's nose into another's affairs; to have a hand in; to take a (deep) interest in; (2) to poke one's head (into a room) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top