ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ดินสอสี-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดินสอสี, *ดินสอสี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I did my paper on Harold and the Purple Crayon.ส่วนฉันเลือก ฮาโรนด์ กับดินสอสีม่วง The Story of Us (1999)
... withhismagiccrayon.... โดยใช้เพียงดินสอสี The Story of Us (1999)
- Coloured pastels?-ดินสอสีเหรอคะ Hope Springs (2003)
So crayons is more your thing ?เธอมีดินสอสีเยอะเลยนี่ Dead in the Water (2005)
I sure did.ฉันเอาดินสอสีของฉัน และโยงจุดพวกนั้น Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
-Jerk my crayon and let me color your white.ใส่ดินสอสีของฉันซะ แล้วฉันจะทำให้คุณขาว Zack and Miri Make a Porno (2008)
I'm going to bring my doll carriage and my three Easter rabbits and my giraffe and all my dolls and my doll house and my crayons...ฉันจะนำรถตุ๊กตาของฉัน และสามกระต่ายอีสเตอร์ของฉันและยีราฟของฉัน และทุกตุ๊กตาและบ้านตุ๊กตาของฉันและดินสอสีของฉัน ... Revolutionary Road (2008)
Oh, and Brittany, here's a note for you, handwritten and in crayon from the Human Cannon, saying how much it misses you.โอ้ และบริทนี่ นี่เป็นโน้ตสำหรับเธอ เขียนด้วยลายมือและดินสอสี จากปืนใหญ่มนุษย์ บอกว่ามันคิดถึงเธอมากแค่่ไหน The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Should I write it out in crayon?หรือว่าต้องให้ฉันเขียนด้วยดินสอสี Lockout (2012)
The last time I told Riley something she didn't want to hear, she made me eat crayons.ครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดกับไรลี่ย์ บางอย่างที่เธอไม่อยากได้ยิน เธอบังคับให้ฉันกินดินสอสี Take Her Out of the Ballgame (2012)
Colored pencils and markers, paints, puffy paint--ดินสอสี มาร์คเกอร์ paints (พู่กัน) puffy paint (สีพอง) Basic Human Anatomy (2013)
So, we just moved into his bachelor pad. Two kids, all their markers and Legos. Yeah.เราก็เลยย้ายมาอยู่บ้านหนุ่มโสดของเขา เด็กสองคนกับดินสอสีและเลโก้ Meru (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crayon[N] ดินสอสี, Syn. wax crayon
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top