ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต็มรัก

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มรัก-, *เต็มรัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มรัก[ADV] fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มรักว. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took a Bludger to the head two minutes in.แค่สองนาที ฉันก็เจอเข้าที่หัวเต็มรัก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"Only the last love of a woman can satisfy the first love of a man.""มีเพียงรักครั้งสุดท้ายของผู้หญิงเท่านั้น" ที่จะเติมเต็มรักครั้งแรกของผู้ชายได้" Everybody Has a Little Secret (2004)
Oh, what a hit on Dunham by Switowski.โอ้ ดันแน็มโดนสวิททาวสกี้ซัดเต็มรัก The Longest Yard (2005)
Bite my boots!กัดให้เต็มรักเลยนะจ้ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
priest: Please, all rise.เพื่อเติมเต็มรักที่จะรักษาชีวิตมนุษย์ Our Family Wedding (2010)
Baby, are you sure you wanna shoot your whole wad?ที่รัก คุณแน่ใจเหรอว่าจะใส่เต็มรัก Deadpool (2016)
She was hit by one of the traps on the outer perimeter.เธอโดนท่อนอกตึกฟาดเต็มรัก Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top