Search result for

-lavishly-

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishly-, *lavishly*, lavish
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavishly(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly

WordNet (3.0)
lavishly(adv) in a rich and lavish manner, Syn. extravagantly, richly
extravagantly(adv) in a wasteful manner, Syn. lavishly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lavishly

adv. In a lavish manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All this skill lavished on my dear Emilie.ความสามารถที่ใช้หมดไปกับเอมิลี่ที่รักของฉัน Girl with a Pearl Earring (2003)
Dancing is of little consequence to me, but it does but it does afford the opportunity to lavish upon one's partner attentions...การเต้นรำไม่สำคัญ สำหรับผม แต่มัน... ...แต่มันทำให้ มีโอกาสเรียกความสนใจ... ...จากคู่เต้นรำของตัวเอง... Pride & Prejudice (2005)
- This whole first floor here is gonna be lavish offices and storefronts.- ชั้นล่างทั้งหมดนี้ จะเป็นสำนักงานติดต่อและหน้าร้าน Four Brothers (2005)
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง Sad Movie (2005)
General Gwak-Gwang opposes this as he is afraid of Sang Gwang-Gul's potential power, but Sang Gwang-Gul is giving lavish gifts and putting in place his plans.นายพลก๊อกกวางได้คัดค้านเรื่องนี้เพราะกลัวว่า นายพลซางกองกูลจะมีอำนาจที่เข้มแข็ง แต่นายพลซางกองกูลกำลังให้ของขวัญล้ำค่าและให้เขาเข้ามาร่วมในแผนการ Episode #1.8 (2006)
It's crazy how lavish people get no matter how cheap they are...มันบ้ามากที่คนเราใจป้ำมากไม่ว่าพวกเขาจะจนแค่ไหน... Music and Lyrics (2007)
Mr. Hayes is throwing a lavish party at his Bel Air estate this evening.มิสเตอร์เฮย์ กำลังจะจัดปาร์ตี้หรูหรา เย็นนี้ที่คฤหาสน์ เบลแอร์ ของเขา Chuck Versus the Break-Up (2008)
Got to have it Though you're not an item to be won But a dream too lavish to be slept onพวกเรามีความสุขกับการกินและทุกๆอย่าง Our Family Wedding (2010)
Only because they've never had a lavish vacation before.มันแค่เพราะว่าพวกเขาไม่เคยไปเที่ยววันหยุดแบบหรูๆเท่านั้นแหละ Then I Really Got Scared (2011)
You shop lavishly like Paris Hilton but you're hopeless at researchเธอมาแล้วเหรอ? แค่นี้เองเหรอ ใช่ Little Black Dress (2011)
That's to pay the lavish parties.นั่นก็เพื่อจัดงานเลี้ยงหรูหรา Mirror Mirror (2012)
In my hand, I am holding documents proving that this woman, your mayor, stole funds from the city to build herself a lavish home in the woods.ในมือของฉัน เอกสารที่ฉันกำลังถืออยู่นี้ เป็นหลักฐานว่าผู้หญิงคนนี้ นายกเทศมนตรีของคุณ ยักยอกเงินกองทุนของเมืองนี้ Fruit of the Poisonous Tree (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟูมฟาย(adv) lavishly, See also: extravagantly, Example: เธอจะคิดฟูมฟายให้กลุ้มใจไปก่อนทำไม ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก, Thai Definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
มือเติบ(adv) lavishly, See also: extravagantly, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, มัธยัสถ์, Example: ใช้เงินมือเติบอย่างนี้ เงินเดือนที่ได้มาจะไปเหลืออะไร, Thai Definition: ใช้จ่ายมากเกินสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือเติบ[meūtoēp] (adv) EN: lavishly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lavishly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lavishly

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly [Add to Longdo]
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise) [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s, vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1, vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top