ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profusely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profusely-, *profusely*, profuse
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profusely(adv) อย่างมากมาย, Syn. extensively

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I sweat profusely when I play.-ฉันเหงื่อออกง่ายตอนเล่นเกมอะ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Your body will strain to reject the poison by profusely sweating, defecating, vomiting.กล้ามเนื้อคุณจะบีบรัดถึงขีดสุด เพื่อปฏิเสธพิษนั้น อาเจียนรุนแรง The Interview (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
profuselyI apologized profusely for my being late.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราก(adv) profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai Definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
ไสว(adv) profusely, See also: abundantly, copiously, Syn. สะพรั่ง, สล้าง, มาก, Example: ดอกไม้น้อยๆ เบ่งบานไสวไปเต็มท้องทุ่ง, Thai Definition: ชูสะพรั่งอยู่ไหวๆ
ทราม(adv) profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai Definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ซิก(adv) profusely, See also: copiously, drenchingly with perspiration, Example: เขาทำงานกลางแดดจนเหงื่อไหลซิก, Thai Definition: เรียกอาการที่เหงื่อไหลซึมออกมาตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[khamōng] (adv) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
ไสว[sawai] (adv) EN: profusely ; in profusion ; abundantly ; copiously  FR: à profusion
ซิก[sik] (adv) EN: copiously ; convulsively ; profusely ; perspiring ; sweating ; in a sweat
ติดลม[titlom] (v) EN: speak profusely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profusely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profusely

Japanese-English: EDICT Dictionary
どくどく[dokudoku] (adv, adv-to) (on-mim) gushingly; copiously; profusely; in a steady stream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profusely \Pro*fuse"ly\, adv.
   In a profuse manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profusely
   adv 1: in an abundant manner; "they were abundantly supplied
       with food"; "he thanked her profusely" [syn:
       {abundantly}, {copiously}, {profusely}, {extravagantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top