Search result for

osa

(90 entries)
(0.1985 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -osa-, *osa*. Possible hiragana form: おさ
English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Osaka    [N] เมืองท่าสำคัญของประเทศญี่ปุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Osaka (Japan)โอซาก้า (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appaloosa(แอพพะลู'ชา) n. ชื่อพันธุ์ม้าในอเมริกา (riding horses)
deposal(ดิโพ'เซิล) n. การปลด ,การขับไล่,การให้การเป็นพยาน
dinosaur(ได'นะซอร์) n. สัตว์จำพวกไดโนเสาร์, See also: dinosaurian adj.,n. เกี่ยวกับสัตว์จำพวกไดโนเสาร์
disposable(ดิสโพ'ซะบัล) adj. ซึ่งใช้แล้วทิ้ง,จัดการได้
disposal(ดิสโพ'เซิล) n. การจัดวาง,การจัดการ,การจัดวางกำลัง,การกำจัด, Syn. grouping,arrangement
hosanna(โฮแซน'นะ) interj. คำอุทานสรรเสริญพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์.
mosaic(โมเซ'อิค) n. รูปหรือลวดลายที่เกิดจากการวางชิ้นเล็ก ๆ ของแผ่นหิน แก้วหรืออื่น ๆ
opposable(อะโพ'ซะเบิล) adj. ต่อต้านได้,ต่อสู้ได้,เป็นปรปักษ์ได้., See also: opposability n., Syn. resistable
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,

English-Thai: Nontri Dictionary
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
disposal(n) การจำหน่าย,การจัดการ,การกำจัด,การจัด,การใช้จ่าย
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
mosaic(adj) ประดับด้วยกระเบื้องโมเสค
mosaic(n) กระเบื้องโมเสค
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิรักษ์ โกษะโยธิน[n. prop.] (Aphirak Kōsayōthin) EN: Apirak Kosayodhin   FR: Apirak Kosayodhin
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ชิ้นส่วน[n.] (chinsuan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment   FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ไดโนเสาร์[n.] (dainōsao) EN: dinosaur   FR: dinosaure [m]
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pāk pet) EN: Duckbilled Dinosaur   
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
ฟอร์โมซา[n. prop.] (Fømōsā) EN: Fomosa ; Taiwan   FR: Formose ; Taïwan
ฟอสซิลไดโนเสาร์[n. exp.] (føtsin dainōsao) EN: skeleton of a dinosaur   
การกำจัดขยะ[n. exp.] (kān kamjat khaya) EN: waste disposal ; garbage disposal   FR: élimination des déchets [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat khayamūnføi) EN: refuse disposal   

CMU English Pronouncing Dictionary
OSAGE    OW0 S EY1 JH
OSAKA    OW0 S AA1 K AH0
OSAKE    OW0 S AA1 K IY0
OSAKI    OW0 S AA1 K IY0
OSAMA    OW0 S AA1 M AH0
OSAMU    OW0 S AA1 M UW0
OSAGES    OW0 S EY1 JH AH0 Z
OSAKOWA    OW2 S AH0 K OW1 AH0
OSAKOWA'S    OW2 S AH0 K OW1 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Osaka    (n) (ou1 s aa1 k @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
収める[おさめる, osameru] Thai: ได้รับ English: to obtain
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ควบคุมตนเอง English: to govern oneself
修まる[おさまる, osamaru] Thai: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี English: to conduct oneself well
納める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay
納める[おさめる, osameru] Thai: เอาของไปส่งตามกำหนด English: to supply
抑える[おさえる, osaeru] Thai: ตรวจสอบให้แน่ชัด English: to check

German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
あのね(P);あんね;あのさあ[, anone (P); anne ; anosaa] (int) Excuse me ...; You see; (P) [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
おさ通し;筬通し[おさとおし, osatooshi] (n) reed drawing-in (manuf.); denting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大阪[Dà bǎn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ, ] Osaka (city in Japan) [Add to Longdo]
大阪府[Dà bǎn fǔ, ㄉㄚˋ ㄅㄢˇ ㄈㄨˇ, ] Osaka Prefecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size [Add to Longdo]
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
修まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
修める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
収まる[おさまる, osamaru] erworben_werden, enden [Add to Longdo]
収める[おさめる, osameru] einnehmen, erwerben [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
幼子[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
幼心[おさなごころ, osanagokoro] kindliches_Gemuet, Kinderseele [Add to Longdo]
抑える[おさえる, osaeru] unterdruecken, niederhalten, beherrschen [Add to Longdo]
押さえる[おさえる, osaeru] festhalten, beschlagnahmen [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] Friede_haben, unterdrueckt_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OSA
     Office Systems Administrator (OA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OSA
     Object System Adaptor (SOM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OSA
     Open Scripting Architecture (Apple, OS/2)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 osa
   reek; smell; smell bad; stink
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 osa
   she‐bear
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top