Search result for

ors

(82 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ors-, *ors*, or
English-Thai: Longdo Dictionary
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahorse(อะฮอร์ส') adj., adv. บนหลังม้า
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
borstal(บอร์'สเทิล) n. โรงเรียนเด็กที่กระทำผิดกฎหมาย เพื่ออบรมและฝึกอาชีพ
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
coauthors}n. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม
corsac(คอร์'แซค) n. สุนัขจิ้งจอกพันธุ์หนึ่ง
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue

English-Thai: Nontri Dictionary
authorship(n) อาชีพการประพันธ์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
corse(n) ศพ
corselet(n) เสื้อเกราะ
corset(n) เสื้อรัดทรงสตรี
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... orslaughteredin thestadium for entertainment.หรือไม่ก็ถูกฆ่าตายใน สนามฟุตบอลเพื่อความสนุก 24: Redemption (2008)
Orson, dear, would you pour melina another glass of wine?ออร์สัน ที่รัก คุณเสิร์ฟได้ไหม เมลิน่าต้องการไวน์อีกแก้ว Home Is the Place (2009)
Orson, take it easy!ออร์สัน ใจเย็นๆ Connect! Connect! (2009)
Orson is a horrible negotiator.ออร์สัน เป็นนักต่อรองที่แย่ Connect! Connect! (2009)
If I suggested that orson somehow failedถ้าฉันแสดงความเห็นออกไปว่า Connect! Connect! (2009)
Telling orson his steak tastes like charcoalการบอกออร์สันว่าสเต็กของเขารสชาติเหมือนถ่าน Connect! Connect! (2009)
Orson burnt the steaks.ออร์สันทำสเต็กไหม้ Connect! Connect! (2009)
Not orso not andrew, just you.แม่แต่ออร์สันหรือแอนดรูว์ แค่เธอ Connect! Connect! (2009)
Orson, drop it.ออร์สัน เลิกพูดเถอะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Orson, I'm preparing a buffet for 200.นี่ แล้วคุณจะชื่ออะไรล่ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- Orson, why are you being so morbid?อยู่ในตึกที่ไฟไหม้ แล้วคุณช่วยได้แค่ตัวเดียว In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Orson Hodge, you are shameful.ออร์สัน ฮอดจ์ คุณควรจะละอายใจบ้างนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาการเคล็ด[v.] (ākān khlet) EN: be sprained   FR: se faire une entorse
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader

CMU English Pronouncing Dictionary
ORSA    AO1 R S AH0
ORSO    AO1 R S OW0
ORSI    AO1 R S IY0
ORSER    AO1 R S ER0
ORSON    AO1 R S AH0 N
ORSAY    AO2 R S EY1
ORSAK    AO1 R S AH0 K
ORSINI    AO0 R S IY1 N IY0
ORSINO    AO0 R S IY1 N OW0
ORSOLA    AO0 R S OW1 L AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย
vorsehen(vt) |sah vor, hat vorgesehen| วางแผน, คาดการณ์ เช่น Mit wem hast du vorgesehen, zur Party zu gehen? เธอคาดว่าจะไปงานปาร์ตี้กับใคร, See also: S. plannen,
Vorsicht!(phrase) ระวัง! (เป็นคำเตือนหรือคำอุทานให้ระวัง)
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
erforschen(vt) |erforschte, hat erforscht| (+ A) วิจัยหรือศึกษาทางด้านวิชาการอย่างละเอียด เช่น Die Wissenschaftler erforschen die Verbreitung der Bakterien. นักวิทยาศาสตร์วิจัยการขยายตัวของแบคทีเรียนี้ , See also: Related: forschen
forschen(vi) |forschte, hat geforscht| (nach etw./jmdm.) พยายามเพื่อหาที่มาหรือสาเหตุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wissenschaftler forschen seit langem nach der Ursache des Aussterbens von Dinosaurier. นักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหาสาเหตุของการสูญพันธ์ของไดโนเสาร์มานานแล้ว, See also: Related: erforschen
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お参り(P);御参り[おまいり, omairi] (n,vs) worship; shrine visit; (P) [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
誤り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ORS
         Output Record Separator (AWK)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top