Search result for

chu

(198 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chu-, *chu*
Possible hiragana form: ちゅ
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
穿[chuān, ㄔㄨㄢ] สวม,ใส่

English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chug[VI] เกิดเสียงดังชั๊กๆ (เช่น เสียงของเครื่องยนต์)
chug[N] เสียงดังชั๊กๆ (เช่น เสียงของเครื่องยนต์)
chum[VI] ที่ไปด้วยกัน
chum[N] เพื่อนร่วมห้อง, Syn. roomate
chum[N] เพื่อนสนิท, Syn. close friend
chuck[N] การตบที่คางเบาๆ
chuck[VT] กำจัด (คำสแลง), Syn. get rid of, throw away
chuck[VT] ตบเบาๆ (ด้วยความเอ็นดู), Syn. pat, tap
chuck[VT] โยน, See also: ทอย
chuck[SL] คำเรียกที่แสดงความรักใคร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chub(ชับ) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
chubby(ชับ'บี) adj. อ้วนกลม., See also: chubbiness n. ดูchubby chubbily adv. ดูchubby
chuck(ชัค) {chucked,chucking,chucks} vi.,n. (การ) ตบเบา ๆ ,แตะ,เชย,เชย (คาง) โยน,ทอย,เหวี่ยง,ทิ้ง,ไล่ออก,ลาออก,เลิกล้ม,ร้องเสียงกุ๊ก ๆ (ไก่) ,ไม้รอง,ไม้หมอน,ตัวหนีบ,เครื่องจับดอกสว่าน,เสียงร้องดังกล่าว,เสบียงอาหาร, Syn. pat,tap
chuck waggonn. เสบียงเคลื่อนที่
chuck wagonn. เสบียงเคลื่อนที่
chuckfulladj. เต็มที่,แน่น
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chucklingvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)

English-Thai: Nontri Dictionary
chubby(adj) อ้วน,จ้ำม่ำ
chuck(n) การตบเบาๆ,การเชยคาง
chuck(vt) ตบเบาๆ,เชย(คาง),ทอย,โยน,เหวี่ยง
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
chuckle(vi) หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
chunk(n) ชิ้นใหญ่
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
church propertyศาสนสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Church's thesisแนวคิดหลักของเชิร์ช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chuckส่วนไหล่ [การแพทย์]
Chulascopeจุฬาสโคป [การแพทย์]
Church and educationคริสตศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Church and stateคริสตจักรกับรัฐ [TU Subject Heading]
Church and the worldคริสตศาสนากับสังคม [TU Subject Heading]
Church architectureสถาปัตยกรรมทางคริตศาสนา [TU Subject Heading]
Church buildingsอาคารที่ใช้ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Church Choirsเพลงในโรงสวด [การแพทย์]
Church history (BR)ประวัติคริสตจักร [TU Subject Heading]
Church of Englandศาสนจักรอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chu Fengชูเฟิง
chulatutorจุฬาติวเตอร์ เป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยพี่เปิ้ล
chum[ชิ้น-ปลา] (n ) ชิ้นปลา
church (n ) ศาสนจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chuck?- ชัค Chuck Versus the Wookiee (2007)
Chuck!ชัค! Chuck Versus the Sensei (2008)
Chuck.ชัค Giving Back (2008)
Chuck.ชัค Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Chuck?ชัค. Chuck Versus the Predator (2009)
Chuck.ชัค Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Chuck!ชัค ! Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Chuck?ชัค Chuck Versus the Role Models (2010)
Chuck!ชัค Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Hey, Chuck.ไง ชัค Beauty and the Feast (2011)
Chupacabra!Chupacabra! Puss in Boots (2011)
[ Chuckles ].. Pulling Strings (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chuIn addition to being a great statesman, Churchill was a great writer.
chuHe chuckled at the comics.
chuOn Sunday I go to church.
chuThe priest blessed the newly built church.
chuThe church stands on a hill.
chuThey watched the solemn ceremony in the church with awe.
chuThey go to church on Sunday morning.
chuBob was somewhat chubbier than his brother.
chuLet's pass by the church.
chuI got to church every Sunday.
chuThis church dates from 12th century.
chuHe is at church right now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮา[V] laugh, See also: chuckle, chortle, Example: ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว, Thai definition: หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
อ้วนจ้ำม่ำ[ADJ] chubby, See also: fleshy, plump, Syn. อ้วน, Ant. ผอม, Example: ลูกของเธอมีรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำจนดิฉันอดกอดไม่ได้
อวบอ้วน[ADJ] plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
อวบอั๋น[ADJ] fleshy, See also: chubby, Syn. อวบ, Ant. ผอม, Example: ผู้ฟังไม่ได้ชื่นชมเสียงของนักร้องแต่นิยมในเรือนร่างและรูปลักษณ์อันอวบอั๋นของนักร้องมากกกว่า, Thai definition: ที่มีร่างกายอวบอิ่มและเย้ายวน
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
เพื่อนยาก[N] chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
ปุ้ย[ADJ] plumb, See also: chubby, Syn. ตุ้ย
อั้นตั้น[ADJ] stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item   FR: machin [m] ; truc [m]
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel, temple, cathedral   FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
ชะมวง [n.] (chamūang) EN: Garcinia cowa ; Tai Chua   
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit   FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler
ช่อมาลี[n.] (chǿmālī) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
ชวน หลีกภัย[n. prop.] (Chūan Līkphai) EN: Chuan Leekpai   FR: Chuan Leekpai

CMU English Pronouncing Dictionary
CHU    CH UW1
CHUN    CH AH1 N
CHUL    CH AH1 L
CHUG    CH AH1 G
CHUM    CH AH1 M
CHUI    K UW1 IH0
CHUA    K W AA1
CHUA    K UW1 AH0
CHUAH    CH UW1 AA0
CHUDY    CH UW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chua    (n) (ch w a1)
chug    (v) (ch uh1 g)
chum    (v) (ch uh1 m)
chuck    (v) (ch uh1 k)
chugs    (v) (ch uh1 g z)
chump    (n) (ch uh1 m p)
chums    (v) (ch uh1 m z)
chunk    (n) (ch uh1 ng k)
churl    (n) (ch @@1 l)
churn    (v) (ch @@1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
中古[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
中級[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級
注文[ちゅうもん, chuumon] (n) รายการที่จะสั่ง เช่นในร้านอาหาร บริกรอาจจะถามว่า ご注文は? หมายถึงว่า จะรับอะไรดีใคร
中央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
注射[ちゅうしゃ, chuusha] (n) การฉีดยา
中心[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
昼食[ちゅうしょく, chuushoku] (n) อาหารกลางวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
中毒[ちゅううどく, chuuudoku] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด
-中央卸売市場-[ちゅうおうおろしうりしじょう, chuuouoroshiurishijou] ตลาดกลางสินค้าการเกษตร (ขายส่ง เป็นหลัก สินค้าที่ขาย ได้แก่สินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และสินค้าประมง)
中期[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
中期[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
駐在事務所[ちゅうざいじむしょ, chuuzaijimusho] (n ) สำนักงานผู้แทน
駐車禁止[ちゅうしゃきんし, chuushakinshi] ห้ามจอดรถ
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
中枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, chuusuushinkeikei] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: การจับตามองหรือให้ความสนใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิเศษ English: notice (vs)
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: สังเกต English: observation
注意[ちゅうい, chuui] Thai: ข้อควรระวัง English: caution (vs)
注意[ちゅうい, chuui] Thai: การสังเกต

German-Thai: Longdo Dictionary
Schüler(n) |der, pl. Schüler| นักเรียน, See also: die Schülerin
Schule(n) |die, pl. Schulen| โรงเรียน
Schüssel(n) |die, pl. Schüsseln| กะละมัง ชามขนาดใหญ่
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา
Tschüss!ลาก่อน, บ๊ายบาย, ไปล่ะ (ใช้พูดเวลาร่ำลา), See also: Auf Wiedersehen!
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Forschung(n) |die, pl. Forschungen| งานวิจัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chutney {n}; gewürzte Fruchtpaste [cook.]chutney [Add to Longdo]
Chuzpe {f}chutzpah [Add to Longdo]
Chukarhuhn {n} [ornith.]Chukar Partridge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
うふふ[, ufufu] (adv) chuckling; giggling [Add to Longdo]
おデブさん[, o debu san] (n) chubby person [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]
お話し中(P);お話中;御話し中;御話中[おはなしちゅう, ohanashichuu] (adj-no) (pol) (See 話中) busy (phone); (P) [Add to Longdo]
かき交ぜる;掻き混ぜる;掻き交ぜる;かき混ぜる[かきまぜる, kakimazeru] (v1) to mix; to stir; to scramble; to churn [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中和[Zhōng hé, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ, ] Chungho (city in Taiwan) [Add to Longdo]
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC) [Add to Longdo]
中兴新村[Zhōng xīng Xīn cūn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄘㄨㄣ, / ] Chung-hsing New Village, model town in Nantou County, west-central Taiwan, administrative seat of the Taiwan Provincial Government [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
串供[chuàn gòng, ㄔㄨㄢˋ ㄍㄨㄥˋ, ] to collude; to string a false confession [Add to Longdo]
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, / ] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab [Add to Longdo]
串联[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] link-up [Add to Longdo]
串处理[chuàn chǔ lǐ, ㄔㄨㄢˋ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] string processing (computing) [Add to Longdo]
串通[chuàn tōng, ㄔㄨㄢˋ ㄊㄨㄥ, ] to collude [Add to Longdo]
串门子[chuàn mén zi, ㄔㄨㄢˋ ㄇㄣˊ ㄗ˙, / ] to call on sb; to drop in; to visit sb's home [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
メモリ常駐[メモリじょうちゅう, memori jouchuu] memory-resident (a-no) [Add to Longdo]
ログイン中[ログインちゅう, roguin chuu] logged in [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
中央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top