Search result for

dach

(74 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dach-, *dach*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
headache(n) อาการปวดหัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this what you call a dachshund?นี่คือที่เขาเรียกว่าพันธุ์ดัชชุนเหรอเปล่า? Frost/Nixon (2008)
[In German] I have, I was there, for the liberation of Dachau.เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว Shutter Island (2010)
When we got through the gates of Dachau, the SS guards surrendered.ตอนที่เราผ่านด่านที่ ดาชู พวกยาม ยอมแพ้ Shutter Island (2010)
I stood in Dachau.ฉันอยู่ที่ ดูเชา Shutter Island (2010)
Present for the liberation of Dachau.เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ Shutter Island (2010)
You were at Dachau, But you may not have killed any guards.คุณอยู่ที่ดาชาฟ แต่คุณไม่ควรฆ่ายาม Shutter Island (2010)
Like the Nazi doctors in Auschwitz and Dachau.เหมือนพวกหมอนาซี ในเอาช์ชวิตซ์และดาคาว God Complex (2012)
And if it hits, we're all gonna be deader than a bunch of baby chickens fighting a dachshund.และถ้ามันพุ่งชนโลกจริง พวกเราก็จะเละเป็นศพ ยิ่งกว่าฝูงลูกเจี๊ยบที่ไปท้าจิกไอ้หลังอานอีก Shooting Star (2013)
You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not?You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not? Pilot (2015)
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง The Russia House (1990)
Buchenwald is two and Dachau is three.และดาเคาคือหมายเลข 3 The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dachWhen he saw the salesgirl selling dachshund sausages, he got an idea for a cartoon.
dachA dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
dachAs the men walked up and down the rows of people, they shouted, "Get your dachshund sausages!"
dachThe next day at the newspaper office he drew a bun which contained a dachshund inside - not a dachshund sausage, but a dachshund.
dachDachshund sausages first became popular in New York, especially at baseball games.
dachGet your hot dachshund sausages!
dachDorgan didn't know how to spell dachshund.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดหัว [v.] (pūat hūa) EN: have a headache   FR: avoir mal à la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
DACHA    D AA1 CH AH0
DACHAU    D AE1 K AW0
DACHSHUND    D AA1 K S HH UH2 N D
DACHSHUNDS    D AA1 K S HH UH2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dacha    (n) (d a1 ch @)
dachas    (n) (d a1 ch @ z)
dachshund    (n) (d a1 k s h u n d)
dachshunds    (n) (d a1 k s h u n d z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
verdächtig(adj adv) ที่น่าสงสัย เช่น Er sieht verdächtig aus. เขาดูท่าทางน่าสงสัย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
Verdachtsfall(n) |der, pl. Verdachtsfälle| กรณีต้องสงสัย, กรณีที่เป็นที่น่าสงสัย
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dach {n} | Dächer {pl}roof | roofs [Add to Longdo]
Dach {n} | Dächer {pl}housetop | housetops [Add to Longdo]
Dachbalken {m}roof beam [Add to Longdo]
Dachboden {m}; Boden {m}loft [Add to Longdo]
Dachboden {m}garret [Add to Longdo]
Dachdämmung {f}; Dachisolierung {f}roof insulation [Add to Longdo]
Dachdecken {n}tiling of the roof [Add to Longdo]
Dachdecker {m}; Dachdeckerin {f} | Dachdecker {pl}roofer | roofer [Add to Longdo]
Dachdecker {m} (für Reetdächer)thatcher [Add to Longdo]
Dachdecker {m} | Dachdecker {pl}tiler | tilers [Add to Longdo]
Dachdeckerarbeiten {pl}roofing work [Add to Longdo]
Dachdichtung {f}roof sealing [Add to Longdo]
Dachdichtungsbahn {f}moisture-proof roof sheet [Add to Longdo]
Dacheindeckung {f}roofing [Add to Longdo]
Dachentwässerung {f}roof drainage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
アメリカ駝鳥[アメリカだちょう;アメリカダチョウ, amerika dachou ; amerikadachou] (n) (uk) (obsc) (See レア・2) rhea (Pterocnemia pennata) [Add to Longdo]
ガンガン(P);がんがん[, gangan (P); gangan] (adv,vs) (col) (on-mim) sound of large bell; sound of scolding voice; (pounding of) headache; intense; (P) [Add to Longdo]
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
ゴーダチーズ[, go-dachi-zu] (n) Gouda cheese [Add to Longdo]
ダチ;だち[, dachi ; dachi] (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [Add to Longdo]
ダックスフント[, dakkusufunto] (n) dachshund (ger [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厂回族自治县[Dà chǎng Huí zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dachang Hui autonomous county in Hebei, #188,309 [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
屋根[やね, yane] Dach [Add to Longdo]
[むね, mune] Dachfirst [Add to Longdo]
棟木[むなぎ, munagi] Dachbalken [Add to Longdo]
[くろ, kuro] Dachtraufe [Add to Longdo]
軒先[のきさき, nokisaki] Dachkante, Vorderfront (eines Hauses) [Add to Longdo]
駄賃[だちん, dachin] Belohnung, Trinkgeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dach [dax] (n) , s.(n )
     housetop; roof
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top