ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unprofessional

AH2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unprofessional-, *unprofessional*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unprofessional(adj) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ, Syn. amateurish, Ant. professional
unprofessional(adj) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น, Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism(n) ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ, ไม่ชำนาญ, สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น, ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, I know this is unprofessional but I think you're really cute.ฟังนะ ชั้นรู้ว่ามันไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่... ...แต่ชั้นคิดว่าเธอน่ารักมากเลย อืม ใช่ The Girl Next Door (2004)
You know, I missed a meeting today where I was going to get fired for unprofessional conduct because I was kidnapped by people that don't exist.รู้ไหมที่ผมพลาดนัด ที่จะไปให้เขาไล่ออก เนื่องจากความประพฤติไม่ดี เพราะผมถูกจับตัวโดยพวกที่ คุณฆ่าไปแล้ว Shooter (2007)
It would be unprofessional not to.แบบนั้นมันก็ไม่มืออาชีพน่ะสิ Chuck Versus the Predator (2009)
It would be unprofessional not to.คงจะไม่เป็นมืออาชีพ ถ้าไม่ได้ยิง Chuck Versus the Predator (2009)
- It's unprofessional in terms of interagency cooperation.ผมพูดแบบนั้น คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้พูดจริงจัง The Proof in the Pudding (2010)
You have any idea how unprofessional that is?นายไม่รู้รึไง ว่านี่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ Pilot (2010)
His conduct borders on unprofessional at best.เขาดำเนินการไม่เป็นมืออาชีพที่สุด A Is for A-l-i-v-e (2013)
You know what? You're being real unprofessional right now, Tej.ขอโทษ พูดแบบนี้ มันไม่มืออาชีพ เลยนะ, เทจ Furious 7 (2015)
It's not unprofessional to show your feelings.มันไม่ใช่ไม่เป็นมืออาชีพ ที่จะแสดงความรู้สึก The Scarecrow (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNPROFESSIONAL AH2 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unprofessional (j) ˌʌnprəfˈɛʃənl (uh2 n p r @ f e1 sh @ n l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unprofessional \Unprofessional\
   See {professional}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unprofessional
   adj 1: not characteristic of or befitting a profession or one
       engaged in a profession; "described in unprofessional
       language so that high school students could understand
       it"; "was censured for unprofessional conduct";
       "unprofessional repairs" [ant: {professional}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top