ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliyah

AH0 L IY1 AH0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliyah-, *aliyah*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIYAH AH0 L IY1 AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliyah
   n 1: (Judaism) the honor of being called up to the reading desk
      in the synagogue to read from the Torah; "he was called on
      for an aliyah"
   2: (Judaism) immigration of Jews to Israel; "students making
     aliyah"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top