ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xylophone

Z AY1 L AH0 F OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xylophone-, *xylophone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xylophone(n) เครื่องดนตรีลักษณะคล้ายระนาด
xylophone(n) เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คล้ายระนาด, See also: ระนาดฝรั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xylophone(ไซ'ละโฟน) n. เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่คล้ายระนาด, See also: xylophonist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
xylophone(n) ระนาด, พิณพาทย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xylophoneระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]
Xylophone musicดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Becky, can I get a xylophone flourish?เบกกี้ ขอเสียงไซโลโฟนประกอบหน่อย Makeover (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระนาด(n) xylophone, Example: เวลาเขานั่งตีระนาดต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้นไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องปี่พาทย์ชนิดหนึ่ง มีรูปเป็นรางยาว ตอนบนมีแผ่นไม้หรือเหล็กหรือทองเหลืองหลายๆ อัน มีความยาวลดหลั่นกันตามลำดับของเสียงประมาณ 17 - 21 ลูก
ไม้แข็ง(n) hardwood, See also: xylophone stick, hard xylophone hammer, Syn. ไม้ตีระนาด, Thai Definition: ไม้ตีระนาดอย่างแข็งทำให้เสียงดังมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้นวม[māinūam] (n) EN: padded xylophone
ระนาด[ranāt] (n) EN: ranad ; xylophone ; gamelan  FR: xylophone [ m ] ; gamelan [ m ]
ระนาดเอก[ranāt-ēk] (n) EN: alto xylophone ; treble gamelan
ระนาดทุ้ม[ranātthum] (n) EN: alto bamboo xylophone ; alto xylophone ; bass gamelan

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XYLOPHONE Z AY1 L AH0 F OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xylophone (n) zˈaɪləfoun (z ai1 l @ f ou n)
xylophones (n) zˈaɪləfounz (z ai1 l @ f ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木琴[mù qín, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄣˊ, ] xylophone, #108,848 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xylophon { n } [ mus. ] | Xylophone { pl }xylophone | xylophones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロフォン;シロホン;ザイロフォン;ザイロフォウン(ik);ジロフォン(ik)[shirofon ; shirohon ; zairofon ; zairofoun (ik); jirofon (ik)] (n) xylophone [Add to Longdo]
木琴[もっきん, mokkin] (n) xylophone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xylophone \Xy"lo*phone\, n. [Xylo- + Gr. fwnh` sound.]
   [1913 Webster]
   1. (Mus.) Originally, an instrument common among the
    Russians, Poles, and Tartars, consisting of a series of
    strips of wood or glass graduated in length to the musical
    scale, resting on belts of straw, and struck with two
    small hammers; now any similar musical instrument composed
    of a series of bars of graduated length. Called in Germany
    {strohfiedel}, or {straw fiddle}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. An instrument to determine the vibrative properties of
    different kinds of wood. --Knight.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xylophone
   n 1: a percussion instrument with wooden bars tuned to produce a
      chromatic scale and with resonators; played with small
      mallets [syn: {marimba}, {xylophone}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 xylophone /ksilɔfɔn/ 
  xylophone

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Xylophone /ksyːloːfoːnə/ 
  xylophones

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top