ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม้แข็ง

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้แข็ง-, *ไม้แข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้แข็ง[N] hardwood, See also: xylophone stick, hard xylophone hammer, Syn. ไม้ตีระนาด, Thai definition: ไม้ตีระนาดอย่างแข็งทำให้เสียงดังมาก
ไม้แข็ง[N] strict method, See also: hard tactics, tough tactics, Syn. , Ant. ไม้นวม, Example: เจ้าหนี้ตัดสินใจเล่นไม้แข็งกับลูกหนี้, Thai definition: วิธีการอันแข็งกร้าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้แข็งน. ไม้ตีระนาดมี ๒ ส่วน ส่วนที่ใช้มือถือทำด้วยไม้ไผ่เหลากลม ตอนปลายที่ใช้ตีพอกด้วยผ้าชุบยางรักเมื่อตีจะมีเสียงกังวาน ใช้เฉพาะระนาดเอก, โดยปริยายหมายความว่า วิธีการเฉียบขาด, อำนาจเด็ดขาด, เช่น เด็กคนนี้ต้องใช้ไม้แข็งจึงจะปราบอยู่.
หยวก ๑ไม่แข็งแน่น เช่น มีดเล่มนี้คมมาก ตัดกิ่งไม้ได้ง่ายเหมือนฟันหยวก
อ่อนไม่แข็ง, ยอมง่าย ๆ, รู้สึกสงสาร, เช่น ใจอ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do you insist on playing the heavy?ทําไมคุณถึงยืนยันจะเล่นไม้แข็งนะ Jaws (1975)
Okay, we can do this the easy way or the hard way.อยากโดนไม้แข็งรึไม้อ่อน Chuck Versus the Marlin (2008)
What's the hard way?- ไม้แข็งล่ะ Chuck Versus the Marlin (2008)
We're risking our lives, you know!ตอนนี้ เราจะเล่นไม้แข็งแล้ว ! The Machine Girl (2008)
I must abandon the carrot, and use my stick.ฉันคงต้องเลิกใช้ไม้อ่อน ใช้้ไม้แข็งแทน Chuck Versus the Sensei (2008)
One house I play good cop, the next one I play bad cop, but I still can't get shit from anybody in the neighborhood.บ้านหลังนึงชั้นใช้ไม้นวม อีกหลังนึงใช้ไม้แข็ง แต่ก็ไม่ได้แม้วอะไรเลย Our Father (2008)
You have to. I am tired of being the bad cop.ใช่ค่ะ ฉันเหนื่อยมากที่จะเล่นไม้แข็งกับพวกเค้าแล้ว You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Maybe we should play some hardball.เราน่าจะเล่นไม้แข็งกับมันบ้าง Shut Down (2008)
Not to mention, her hardwood floors, which she just had installed last week.แล้วก็พื้นไม้แข็งในบ้านเธอ ที่เธอเพิ่งสั่งลงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Oh, and I should mention the hardwood floors were completely redone recently.และผมก็ควรจะต้องบอกคุณถึงพื้นไม้แข็ง Nice Is Different Than Good (2009)
Alright, we will do it the hard way.เอาล่ะ,อย่างนี้มันต้องใช้ไม้แข็ง The Book of Eli (2010)
We're going to have to do this the hard way.พวกเราคงจะต้องเล่นไม้แข็งซะแล้วล่ะ Incursion: Part 1 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardwoodn. ไม้แข็ง,เนื้อไม้แข็ง adj. ซึ่งทำด้วยเนื้อไม้แข็ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hardwood(n) ไม้แข็ง,ไม้เนื้อแข็ง
nutshell(n) เปลือกผลไม้แข็ง,กะลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top