ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

written evidence

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -written evidence-, *written evidence*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา written evidence มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *written evidence*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
written evidenceหลักฐานเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考证[kǎo zhèng, ㄎㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] to verify (based on written evidence), #13,755 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top