Search result for

wine

(132 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wine-, *wine*
English-Thai: Longdo Dictionary
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wine[N] เหล้าไวน์, See also: ไวน์, เหล้าองุ่น
wine[N] สีไวน์, See also: สีแดงปนม่วงเข้ม
winery[N] โรงกลั่นเหล้าองุ่น, See also: สถานที่ทำเหล้าองุ่น
wineskin[N] ถุงใส่เหล้าองุ่นที่ทำด้วยหนังแกะหรือหนังแพะ
wineglass[N] แก้วสำหรับดื่มไวน์, See also: (เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง)
winepress[N] เครื่องบีบน้ำองุ่น, See also: เครื่องคั้นน้ำจากองุ่นเพื่อทำไวน์
winebibber[N] คนที่ดื่มเหล้าองุ่นมากเกินไป
winegrower[N] ผู้ที่ปลูกองุ่นและผลิตเหล้าองุ่น
wine cellar[N] ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่นหรือเหล้าไวน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wine(ไวน์) n. เหล้าองุ่น,น้ำองุ่น,สีแดงเข้มของเหล้าองุ่นแดง,สิ่งที่ทำให้เมา,งานเลี้ยงเหล้าหลังอาหาร, -Phr. (new wine in old bottles เหล้าใหม่ในขวดเก่า สิ่งใหม่ในรูปแบบเก่า), See also: winish adj.
wine cellarn. ห้องใต้ดินสำหรับเก็บเหล้าองุ่น,เหล้าองุ่นที่เก็บไว้
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.
winery(ไว'เนอะรี) n. กิจการทำเหล้าองุ่น,โรงกลั่นเหล้าองุ่น pl. wineries
wineshop(ไวน์'ชอพ) n. ร้านเหล้า
dwine(ดไว) vi. เสื่อมโทรม,จางลง,สูญเสีย
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist
showiness(โช'วินิส) n. ลักษณะชอบแสดง,การโอ้อวด,ความขี้โอ่
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch

English-Thai: Nontri Dictionary
wine(n) เหล้าองุ่น
winery(n) โรงทำเหล้าองุ่น
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน
intertwine(vi) พันกัน,ร้อยเข้าด้วยกัน,สานกัน
showiness(n) ความหรูหรา,ความสะดุดตา,ความฉูดฉาด
swine(n) คนสารเลว,หมู,คนหยาบคาย,คนเห็นแก่ตัว,คนตะกละ
swineherd(n) คนเลี้ยงหมู
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
twine(vt) ม้วน,ฟั่น,พัน,ขด,ถัก,ร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wineไวน์ [TU Subject Heading]
Wine and wine makingไวน์และการผลิต [TU Subject Heading]
Wine districtsเขตผลิตไวน์ [TU Subject Heading]
Wine industryอุตสาหกรรมไวน์ [TU Subject Heading]
Wine labelsฉลากไวน์ [TU Subject Heading]
Wine serviceการบริการไวน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Careful with the wine. One whiff of a barmaid's apron and you're singing like a sailor.อย่าไปดื่มอะไรให้มากละ เดี๋ยวก็เมาเหมือนพวกกะลาสี The Moment of Truth (2008)
Shut up and bring out some wine!ถ้าเมาแล้วก็หุบปากซะ Portrait of a Beauty (2008)
That Bokbunja wine has been frozen the entire winter on the bank of Daedong riverเหล้าบ๊กบุนจานี่จะแข็งเมื่อถึงฤดูหนาว/ริมฝั่งแม่น้ำแดดง Iljimae (2008)
It is a special frozen wine to welcome the Thanh's ambassadors during the feast for tomorrowเป็นเหล้าพิเศษสำหรับต้อนรับ เอกอัคราชทูตในพิธีฉลองพรุ่งนี้ Iljimae (2008)
It is really a special wineไวน์นี่รสชาติดีจริง ๆ Iljimae (2008)
You think that I'm like this now because of the wine?คุณว่ามันเป็นเพราะไวน์หรือเปล่า ที่ทำให้ฉันมีสภาพอย่างในตอนนี้? Beethoven Virus (2008)
There's a really strong smell of wine.นั้นเป็นกลิ่นของไวน์จริงๆ Beethoven Virus (2008)
Don't waste any time bothering about the wine or the cheese in Murmansk, cause they are really completely ordinary.อย่าเสียเวลาพูดถึง ไวน์หรือว่าเนยแข็ง ใน เมอร์แมงส์ค เพราะว่ามันแสนจะธรรมดา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Guy crashed into a bunch of wine bottles.มีคนนึงเดินไปชนกองขวดไวน์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The food and wine on the yacht is almost finished.อาหารและไวน์บนเรือยอชท์ เกือบจะหมดแล้ว Episode #1.7 (2008)
Who brings wine in a mesh?ใคร.. เขาส่งไวน์ในถุงตาข่ายกัน? Episode #1.7 (2008)
Don't you know wine has to be cooled?นายไม่รู้หรือว่า ไวน์ต้องอยู่ในที่เย็นๆ? Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wineAdulterate wine with water.
wineWine is not harmful in itself.
wineIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
wineWill you drink wine instead of milk?
wineI don't drink much wine.
wineWhen the wine is in, the wit is out.
wineHe drank a bottle of wine.
wineFrance can't be matched for good wine.
wineThis wine is made from grapes.
wineHe was groggy from too much wine.
wineHe filled the glass with wine.
wineHe drank a glass of red wine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วไวน์[N] wine glass
ไวน์[N] wine, Syn. เหล้าองุ่น, Count unit: ขวด
ไวน์[N] wine, Example: สมัยนี้ไม่มีนักธุรกิจนักการเมืองที่กล้างัดไวน์ขวดละเป็นหมื่นๆ มาเลี้ยงนักข่าวแล้ว, Count unit: แก้ว, ขวด, Thai definition: เหล้าต่างประเทศ ทำจากผลองุ่น
เหล้าไวน์[N] wine, Syn. ไวน์, Example: อาหารมื้อนี้มีซุปมะเขือเทศ ปลาทอด ขนมปังฝรั่งเศสและตบท้ายด้วยเหล้าไวน์, Count unit: แก้ว, ขวด, Thai definition: เหล้าที่หมักจากผลไม้
วารุณี[N] liquor, See also: wine, strong drink, Syn. เหล้า, ของมึนเมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัชชะ[N] liquor, See also: wine, strong drink, alcohol, Syn. น้ำเมา, ของเมา, ของมึนเมา, Example: ศีลข้อห้าว่าด้วยการละเว้นการเสพมัชชะหรือน้ำเมา, Notes: (บาลี)
เหล้าองุ่น[N] wine, Syn. เหล้าไวน์, ไวน์, Example: คุณลุงชอบจิบเหล้าองุ่นก่อนกินอาหารค่ำทุกคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham lao) EN: wine grapes   FR: vigne [f]
จิบเหล้า[v. exp.] (jip lao) EN: take a sip of wine   
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
แก้วไวน์[n. exp.] (kaēo wāi) EN: wine glass   FR: verre à vin [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
ขดงอ[n.] (khot-ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays   

CMU English Pronouncing Dictionary
WINE    W AY1 N
WINES    W AY1 N Z
WINER    W AY1 N ER0
WINED    W AY1 N D
WINEY    W AY1 N IY0
WINERY    W AY1 N ER0 IY0
WINEMA    W IH1 N AH0 M AH0
WINE'S    W AY1 N Z
WINEMAN    W AY1 N M AH0 N
WINEGAR    W IH1 N IH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wine    (v) (w ai1 n)
wined    (v) (w ai1 n d)
wines    (v) (w ai1 n z)
wineskin    (n) (w ai1 n s k i n)
wineglass    (n) - (w ai1 n - g l aa s)
winepress    (n) (w ai1 n p r e s)
wineskins    (n) (w ai1 n s k i n z)
wineglasses    (n) - (w ai1 n - g l aa s i z)
winepresses    (n) (w ai1 n p r e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellerei {f}wine cellars [Add to Longdo]
Kelterei {f}wine press house [Add to Longdo]
Wein {m} (Getränk) | Wein vom Fass | lieblicher Wein | offener Wein | verfälschter Wein | bei einem Glas Wein | dem Wein tüchtig zusprechenwine | wine from the wood | sweet wine | wine by the carafe; wine by the glass | adulterated wine | over a glass of wine | to do justice to the wine [Add to Longdo]
Weinessig {m}wine vinegar [Add to Longdo]
Weinfass {n} | Weinfässer {pl}wine cask | wine casks [Add to Longdo]
Weinflasche {f} | Weinflaschen {pl}wine bottle | wine bottles [Add to Longdo]
Weinglas {n} | Weingläser {pl}wine glas | wine glasses [Add to Longdo]
Weinhändler {m} | Weinhändler {pl}wine merchant | wine merchants [Add to Longdo]
Weinhandlung {f} | Weinhandlungen {pl}wine store | wine stores [Add to Longdo]
Weinjahr {n} | Weinjahre {pl}wine year | wine years [Add to Longdo]
Weinkarte {f} | Weinkarten {pl}wine list | wine lists [Add to Longdo]
Weinkeller {m}wine cellar [Add to Longdo]
Weinkellerei {f}; Kellerei {f}wine producer [Add to Longdo]
Weinlokal {n}; Weinstube {f}wine bar [Add to Longdo]
Weinstube {f} | Weinstuben {pl}wine tavern | wine taverns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
びわ酒;枇杷酒[びわしゅ, biwashu] (n) loquat wine [Add to Longdo]
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine [Add to Longdo]
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
キャンティ[, kyantei] (n) Chianti (wine) (ita [Add to Longdo]
グラスワイン[, gurasuwain] (n) glass of wine (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] wine container [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] wine shop sign [Add to Longdo]
榨酒池[zhà jiǔ chí, ㄓㄚˋ ㄐㄧㄡˇ ㄔˊ, ] winepress [Add to Longdo]
水果酒[shuǐ guǒ jiǔ, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˇ, ] wine [Add to Longdo]
[zhǎn, ㄓㄢˇ, ] wine cup [Add to Longdo]
老酒[lǎo jiǔ, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] wine, esp. Shaoxing wine [Add to Longdo]
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage [Add to Longdo]
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant [Add to Longdo]
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, / ] wine factory; distillery [Add to Longdo]
酒杯[jiǔ bēi, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄟ, ] wine cup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel.
   v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E.
   withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.]
   [1913 Webster]
   1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a
    beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out
    their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red
    wine of Gascoigne." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Wine is a mocker, strong drink is raging, and
       whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov.
                          xx. 1.
    [1913 Webster]
 
       Bacchus, that first from out the purple grape
       Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol,
      containing also certain small quantities of ethers and
      ethereal salts which give character and bouquet.
      According to their color, strength, taste, etc., wines
      are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry},
      {light}, {still}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit
    or plant by a process similar to that for grape wine; as,
    currant wine; gooseberry wine; palm wine.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of drinking wine in excess; intoxication.
    [1913 Webster]
 
       Noah awoke from his wine.       --Gen. ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape},
    etc.
 
   {Spirit of wine}. See under {Spirit}.
 
   {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to
    be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}.
    [Colloq.]
 
   {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a
    rich, vinous flavor.
 
   {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus
    {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other
    fermented liquors.
 
   {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine.
    
 
   {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits
    are sold, smaller than beer measure.
 
   {Wine merchant}, a merchant who deals in wines.
 
   {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized
    sherry wine, having the same strength as ordinary
    laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}.
 
   {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are
    pressed to extract their juice.
 
   {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various
    countries, for carrying wine.
 
   {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See
    1st {Tartar}, 1.
 
   {Wine vault}.
    (a) A vault where wine is stored.
    (b) A place where wine is served at the bar, or at tables;
      a dramshop. --Dickens.
 
   {Wine vinegar}, vinegar made from wine.
 
   {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of
    wine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wine
   n 1: fermented juice (of grapes especially) [syn: {wine},
      {vino}]
   2: a red as dark as red wine [syn: {wine}, {wine-colored},
     {wine-coloured}]
   v 1: drink wine
   2: treat to wine; "Our relatives in Italy wined and dined us for
     a week"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top