ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่ไม่น่าเชื่อ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่ไม่น่าเชื่อ-, *ที่ไม่น่าเชื่อ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were objects so peculiar they were not to be believedที่นั่นมี่ของแปลกๆ ที่ไม่น่าเชื่ออยู่มากมาย The Nightmare Before Christmas (1993)
Just an unbelievably horrible story, Bob.เป็นเรื่องสยองขวัญที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบ็อบ In the Mouth of Madness (1994)
I have job offers. I know what I want. And I have an incredible role model.ผมมีข้อเสนองาน ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการ และฉันมีแบบอย่างที่ไม่น่าเชื่อ The Birdcage (1996)
You're in incredible shape. And you can still dance.คุณอยู่ในรูปร่างที่ไม่น่าเชื่อ และคุณยังสามารถเต้น The Birdcage (1996)
Dr. Sweeney. This guy's unbelievable.สวีย์นีย์ / เขาเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อเลย American History X (1998)
I've got incredible footage. It's a massacre.ผมได้ภาพที่ไม่น่าเชื่อมา นี่กล้อง Hotel Rwanda (2004)
You have an incredible imagination.ลูกมีจินตนาการที่ไม่น่าเชื่อ Zathura: A Space Adventure (2005)
unbelievable tragedies have been unfolding there, and there are a Iot of reasons for it.โศกนาฏกรรมที่ไม่น่าเชื่อกำลังถูกเปิดเผยที่นั่น มีเหตุผลมากมายสำหรับเรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Do you have any idea how incredible it is to see a bird like that in person?คุณก็มีความอื่นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ มันเหมือนเห็นนกคล้ายกับผู้คน Kung Fu Fighting (2007)
Because for some unbelievable reason, your father likes it.มันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อเลย พ่อของลูกชอบมัน Halloween (2007)
You know,she's had some problems in the past.เป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือ Raging Cannibal (2008)
He's incredibly sick. We don't know--เขาป่วยโดยโรคที่ไม่น่าเชื่อ เราไม่รู้ว่าเป็นอะไร The Itch (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thin[ADJ] ที่ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, Ant. convincing
unlikeliness[N] ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikely[ADJ] ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง, Syn. doubtful, Ant. probable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย,เส้นยาว,นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย,เล่านิทาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top