ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlay

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlay-, *unlay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlay[VT] ทำให้คลาย, See also: ทำให้หย่อน, ทำให้หลวม, Syn. untwist (a rope), Ant. twist (a rope)
unlay[VI] คลาย, See also: หย่อน, หลวม, Syn. untwist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlay(อันเล') vt.,vi. คลาย,หย่อน,หลวม,แก้ออก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlay \Un*lay"\, v. t. [1st pref. un- + lay.] (Naut.)
   To untwist; as, to unlay a rope.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unlay

 


  

 
unlay
 • ทำให้คลาย: ทำให้หย่อน, ทำให้หลวม [Lex2]
 • คลาย: หย่อน, หลวม [Lex2]
 • (อันเล') vt.,vi. คลาย,หย่อน,หลวม,แก้ออก [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top