ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้หลวม

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้หลวม-, *ทำให้หลวม*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loose[VT] ทำให้หลวม, See also: ผ่อน, คลาย, Syn. ease, Ant. tighten
loosen[VT] ทำให้หลวม, See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้, Syn. slacken, relax
unfix[VT] ปลด, See also: ทำให้หลวม, แก้ให้หลวม, คลายออก, Syn. unfasten, detach, loosen, disengage, Ant. fasten
work loose[IDM] ทำให้หลวม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
unloose(อันลูส') vt. คลายออก,ปล่อยออก,ทำให้หลวม,แก้,ขยาย,ทำให้อิสระ,ผ่อนคลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top