ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treason

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treason-, *treason*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treason(n) การกบฏ
treason(n) การทรยศ
treasonable(adj) ซึ่งก่อกบฏ
treasonously(adv) อย่างทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treason(ทรี'เซิน) n. การกบฏ, การทรยศ, Syn. disloyalty, deceit, Ant. loyalty
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ, ทรยศ, หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
treasonous(ทรี'ซะเนิส) adj. =treasonable (ดู), See also: treasonously adv.
high treasonการทรยศต่อประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
treason(n) การกบฏ, การขายชาติ
treasonable(adj) เป็นกบฏ, หักหลัง, ขายชาติ
treasonous(adj) เป็นกบฏ, หักหลัง, ขายชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasonการกบฏ, การทรยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasonการกบฏ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel it is my duty to wonder aloud... why you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging... a sentence I would have had no difficulty in passing... in this case.ฉันรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของฉัน สงสัยดัง ... ทำไมคุณไม่คิดค่าบริการ กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
you were not charged with treason to the Crown... a charge that carries a penalty of death by hanging...คุณไม่ต้องเสียค่า กับกบฏเพื่อ Crown ... ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการลงโทษ ของการเสียชีวิตโดยการแ? In the Name of the Father (1993)
Schultz is accused of treason, and you know why.ชูลท์ซ โดนข้อหา กฏบ และรู้ไหมว่าทำไม The Great Dictator (1940)
I know that to love you is a treason against France... but not to love you is a treason against my heart.ข้ารู้ว่าการรักนางเท่ากับการทรยศชาติ แต่ข้าไม่อาจทรยศหัวใจตนเอง The Man in the Iron Mask (1998)
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ The Man in the Iron Mask (1998)
General Butler in a treasonous plan.นายพลบัทเลอร์ให้เข้าร่วมในแผนการทรยศชาติ The Corporation (2003)
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย. Ghost in the Shell (1995)
To high treason.? แด่.. ทรราช. National Treasure (2004)
"as you have been found guilty of high treason, sabotage"ในขณะที่คุณได้รับการพบความผิดของการทรยศ, การก่อวินาศกรรม Cubeº: Cube Zero (2004)
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
The gunpowder treason and plotกบฎดินปืน และ อุบาย V for Vendetta (2005)
I know of no reason Why the gunpowder treasonฉันไม่เชื่อว่าเรื่องราวกบฏดินปืน V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treasonHe was banished to an island for high treason.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกบฏ(n) treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai Definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
การกบฏ[kān kabot] (n) EN: treason ; high treason

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
treason
treasons
treasonous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treason
treasonous
treasonable
treasonably

WordNet (3.0)
treason(n) a crime that undermines the offender's government, Syn. lese majesty, high treason
treason(n) disloyalty by virtue of subversive behavior, Syn. traitorousness, subversiveness
treachery(n) an act of deliberate betrayal, Syn. treason, perfidy, betrayal

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Treason

n. [ OE. tresun, treisun, traisoun, OF. traïson, F. trahison, L. traditio a giving up, a delivering up, fr. tradere to give up, betray. See Traitor, and cf. Tradition. ] 1. The offense of attempting to overthrow the government of the state to which the offender owes allegiance, or of betraying the state into the hands of a foreign power; disloyalty; treachery. [ 1913 Webster ]

The treason of the murthering in the bed. Chaucer. [ 1913 Webster ]

☞ In monarchies, the killing of the sovereign, or an attempt to take his life, is treason. In England, to imagine or compass the death of the king, or of the queen consort, or of the heir apparent to the crown, is high treason, as are many other offenses created by statute. In the United States, treason is confined to the actual levying of war against the United States, or to an adhering to their enemies, giving them aid and comfort. [ 1913 Webster ]

2. Loosely, the betrayal of any trust or confidence; treachery; perfidy. [ 1913 Webster ]

If he be false, she shall his treason see. Chaucer. [ 1913 Webster ]


Petit treason. See under Petit.
[ 1913 Webster ]

Treasonable

a. Pertaining to treason; consisting of treason; involving the crime of treason, or partaking of its guilt. [ 1913 Webster ]

Most men's heads had been intoxicated with imaginations of plots and treasonable practices. Clarendon. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Treacherous; traitorous; perfidious; insidious. [ 1913 Webster ]

--Trea"son*a*ble*ness, n. -- Trea"son*a*bly, adv. [ 1913 Webster ]

Treasonous

a. Treasonable. Shak. [ 1913 Webster ]

The treasonous book of the Court of King James. Pepys. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛国[pàn guó, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] treason #39,648 [Add to Longdo]
卖国主义[mài guó zhǔ yì, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] treason [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n, vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) #10,839 [Add to Longdo]
謀反;謀叛[むほん;ぼうはん(謀叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n, vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 謀叛) treason #19,426 [Add to Longdo]
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na, n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na, adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
異図[いと, ito] (n) treasonable intent [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
大逆[たいぎゃく;だいぎゃく, taigyaku ; daigyaku] (n) high treason [Add to Longdo]
大逆罪[たいぎゃくざい, taigyakuzai] (n) (the crime of) high treason [Add to Longdo]
大逆事件[たいぎゃくじけん, taigyakujiken] (n) (case of) high treason [Add to Longdo]
反逆罪[はんぎゃくざい, hangyakuzai] (n) (the crime of) treason [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top