ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*touchstone*

T AH1 CH S T OW2 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: touchstone, -touchstone-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
touchstone[N] มาตรฐานของการทดสอบ, Syn. standard, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
touchstonen. หินคำที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำและเงิน,การทดสอบ,มาตรฐานการทดสอบ, Syn. standard

English-Thai: Nontri Dictionary
touchstone(n) หินดำทดสอบความบริสุทธิ์ของทองและเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
touchstoneเกณฑ์กำหนดค่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.ถ้ามีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ อะไรที่จริงจังกว่านั้น ถ้าเป็นหนังก็ใช้เครื่องหมายการค้า ทัชสโตน แทน The Corporation (2003)
You're my touchstone to mental health, and I think we have kind of a bond...หมอเป็นความหวังในการบำบัดจิตของผม และผมคิดว่าเรามีบางอย่างที่เชื่อม... Numb (2007)
She could be a valuable touchstone during this transition.เขาอาจมีประโยชน์สำหรับเธอได้ ในระหว่างที่กำลังปรับตัว Glass Houses (2011)
As jeremy's emotional touchstone.เป็นคนทดสอบความรู้สึกของเจอเรมี่ O Come, All Ye Faithful (2012)
With everything around us changing so quickly, it doesn't hurt to have a few touchstones to the past.ด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมไม่รู้สึกเจ็บจากการทดสอบมาตรฐานก่อนหน้านี้ 0-8-4 (2013)
If they want to get into adult more serious type fare when it comes to film they brand it Touchstone.Filme für Erwachsene beispielsweise werden unter dem Label Touchstone produziert. The Corporation (2003)
Peter, you want to go see Disney On Ice?Also, Disney, ABC, ESPN, Touchstone... Movin' Out (Brian's Song) (2007)
_Aus Bagdad an den Director; Kopie nach Berlin Betreff: Touchstone sucht Oriole Oriole (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touchstoneDreams are the touchstones of our characters.

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUCHSTONE    T AH1 CH S T OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touchstone    (n) tˈʌtʃ-stoun (t uh1 ch - s t ou n)
touchstones    (n) tˈʌtʃ-stounz (t uh1 ch - s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probierstein {m} | Probiersteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]
Prüfstein {m} | Prüfsteine {pl}touchstone | touchstones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
試金石[しきんせき, shikinseki] (n) touchstone; test case; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Touchstone \Touch"stone`\, n.
   1. (Min.) Lydian stone; basanite; -- so called because used
    to test the purity of gold and silver by the streak which
    is left upon the stone when it is rubbed by the metal. See
    {Basanite}.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any test or criterion by which the qualities of a
    thing are tried. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       The foregoing doctrine affords us also a touchstone
       for the trial of spirits.       --South.
    [1913 Webster]
 
   {Irish touchstone} (Min.), basalt, the stone which composes
    the Giant's Causeway.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top