Search result for

ปิ่น

(41 entries)
(0.2639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปิ่น-, *ปิ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิ่น[N] hairpin, Syn. ปิ่นปักผม, Example: ผู้หญิงในประเทศฉ้วยหลัวมักมีปิ่นทองหรือปิ่นเงินปักผม, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม
ปิ่นโต[N] food carrier, See also: tiffin carrier, Example: แม่จำปีเอาปิ่นโตติดมาด้วยเพราะต้องการซื้อก๋วยเตี๋ยวของโปรดไปฝากลูก, Count unit: เถา, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีหูร้อยหิ้วได้
ปิ่นปักผม[N] hairpin, Syn. ปิ่น, Example: ชาวไทดำมีเครื่องประดับทำจากเงินหลายอย่างเช่น ปิ่นปักผม ต่างพวง เป๊าะกอ เป๊าะแขน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปิ่นน. เครื่องประดับสำหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุก
ปิ่นจอม, ยอด, เช่น ปิ่นพิภพ.
ปิ่นซ่นน. ปิ่นที่มีคันมีจงกลและปริกทำด้วยทองคำประดับพลอย.
ปิ่นตอน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งในสกุล Commelina วงศ์ Commelinaceae ใช้ทำยาได้, หญ้าปีนตอ ก็เรียก.
ปิ่นแก้ว ๑น. ชื่อข้าวเจ้าพันธุ์ดีพันธุ์หนึ่ง.
ปิ่นแก้ว ๒ดู ดุกทะเล.
ปิ่นโตน. ภาชนะสำหรับใส่ของกิน ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีหูร้อยหิ้วได้, ลักษณนามว่า เถา เช่น ปิ่นโต ๒ เถา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A jade dart that can kill any mortal.ปิ่นหยก สามารถฆ่าผู้เป็นอมตะได้ The Forbidden Kingdom (2008)
Bento?เบนโตะ? ( กล่องข้าวปิ่นโต ) Episode #1.5 (2009)
You got hung up on the bento?คุณสงสัยเรื่องกล่องปิ่นโต? Episode #1.5 (2009)
- Listen, I'm just trying to get through my second shift without messing up in a catastrophic way again, all right?- ได้ยินรึเปล่า? - ฉันพยายามไม่ทำอะไรเปิ่นๆอีก Mercury Retrograde (2010)
- Do you have the treasure? - I don't understand. "Nine mill forjade pin.นายมีสมบัติใช่มั้ย ผมไม่เข้าใจอ่ะ เก้าล้านสำหรับปิ่นหยก The Blind Banker (2010)
- Where's the hairpin? - What?ปิ่นปักผมอยู่ไหน อะไรนะ The Blind Banker (2010)
The Empress pin valued at £9 million sterling?ปิ่นของราชินี มูลค่า 9 ล้านปอนด์สเตอริง The Blind Banker (2010)
Nine million forjade pin dragon den black tramway.เก้าล้านสำหรับ ปิ่นหยกรังมังกร รถรางดำ The Blind Banker (2010)
- Worth £9 million.ปิ่นหยก ราคา 9 ล้าน The Blind Banker (2010)
A hairpin worth £9 million?ปิ่นปักผมราคาตั้ง 9 ล้านปอนด์เลยหรอ The Blind Banker (2010)
One of them helps himself to something, a little hairpin.หนึ่งในสองคนนั้น แอบเอาปิ่นปักผมมาด้วย The Blind Banker (2010)
Just give me my hairpins, will you?ส่งปิ่นปักผมให้ข้าเถอะ Episode #1.4 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิ่น[n.] (pin) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot   FR: épingle à cheveux [f]
ปิ่น[n.] (pin) EN: king ; the one at the top   FR: roi [m] ; king [m]
ปิ่นกษัตริย์[n. exp.] (pin kasat) EN: king of kings   FR: roi des rois [m]
ปิ่นพิภพ[n. exp.] (pin phiphop) EN: lord of the world   FR: maître du monde [m]
ปิ่นโต[n.] (pintō) EN: food carrier ; tiffin carrier   FR: porte-plat à étages [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pin[N] ปิ่นปักผม, Syn. hairpin
tiffin[N] ปิ่นโต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corny(คอร์'นี) adj. ล้าสมัย,ซ้ำซาก,เปิ่น,เป็นตาปลา
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
hatpinn. ปิ่นยาว สำหรับยึดหมวกผู้หญิงให้ติดกันแน่นกับผม
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
zany(เซ'นี) adj.,n. (คนที่) ตลกเปิ่น ๆ ,คนโง่,คนเง่า., See also: zanily adj. zaniness n. zanyish adj., Syn. fool,clown,buffoon

English-Thai: Nontri Dictionary
awkward(adj) เชื่องช้า,งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เก้อ,เจื่อนๆ
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ,ปิ่นปักผม
ludicrous(adj) น่าหัวเราะ,เปิ่น,ห้าแต้ม
outlandish(adj) แปลก,ประหลาด,ต่างชาติ,เทศ,บ้านนอก,เปิ่น
pin(n) เข็มหมุด,เข็มกลัด,ปิ่น,เข็ม,สลัก,เหรียญตรา,ลูกบิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top