ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tongue-lashing

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tongue-lashing-, *tongue-lashing*, tongue-lash
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากคอเราะราย[ADJ] caustic, See also: tongue-lashing, Syn. ปากเปราะเราะราย, Example: คุณกัญจนา ศิลปอาชาต่อว่า ส.ส. ชายปากคอเราะรายอย่างเผ็ดร้อน, Thai definition: ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭骂[chòu mà, ㄔㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] tongue-lashing, chew out, #46,578 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tongue-lashing
   n 1: rebuking a person harshly [syn: {chiding}, {scolding},
      {objurgation}, {tongue-lashing}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

tongue ( T AH1 NG)-lashing ( L AE1 SH IH0 NG)

 


  

 
tongue
 • ลิ้น: สิ่งที่เหมือนลิ้น [Lex2]
 • ภาษา[Lex2]
 • การพูด (คำทางการ)[Lex2]
 • ความสามารถในการพูด[Lex2]
 • ลูกตุ้มระฆัง[Lex2]
 • แหลม (แผ่นดิน): แผ่นดินที่ยื่นไปในแหล่งน้ำ [Lex2]
 • สิ่งที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายลิ้น[Lex2]
 • เลีย: แตะด้วยลิ้น [Lex2]
 • จูบโดยใช้ลิ้น[Lex2]
 • ใช้ลิ้นบังคับเครื่องเป่าให้ออกเสียงตามต้องการ[Lex2]
 • (ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย [Hope]
 • (n) ลิ้น,สำนวน,คารม,ภาษา,ลิ้นของรองเท้า,ลูกตุ้มระฆัง,หมุด [Nontri]
 • /T AH1 NG/ [CMU]
 • (n) /t'ʌŋ/ [OALD]
lashing
 • การเฆี่ยน: การโบย, การด่าอย่างเจ็บแสบ [Lex2]
 • การผูกหรือมัดด้วยเชือก: เชือกที่ใช้มัด [Lex2]
 • (แลช'ชิง) n. การเฆี่ยน,การโบย,การด่าอย่างเจ็บแสบ,การผูกหรือมัดด้วยเชือก,เชือกที่ใช้มัด [Hope]
 • /L AE1 SH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /l'æʃɪŋ/ [OALD]
  [lash]
 • กระตุ้น: ยุยง, ส่งเสริม [Lex2]
 • กระทบอย่างแรง (คลื่น, ฝน): สาด, ซัด [Lex2]
 • การกระทบอย่างแรงของคลื่นหรือสายฝน: การซัด, การสาด [Lex2]
 • การเฆี่ยน: การโบย, การตี, การหวด [Lex2]
 • ขนตา[Lex2]
 • เฆี่ยน: ฟาด, ตี, หวด, โบย [Lex2]
 • ตำหนิ: โจมตี, ว่ากล่าว, ด่าว่า [Lex2]
 • สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนโดนเฆี่ยน: คำพูดที่ทำให้เจ็บปวด, การเหน็บแนม [Lex2]
 • แส้[Lex2]
 • ผูกเชือก[Lex2]
 • (แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง. ###SW. lasher n. [Hope]
 • (n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน [Nontri]
 • (vt) เฆี่ยน,หวด,ลงแส้,ฟาด,ตี,ซัด,สะบัด,โบย [Nontri]
 • /L AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /l'æʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top