ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุว่า

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุว่า-, *ดุว่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should watch where you're stepping... ranger.นายควรจะดุว่านายจะไปที่ไหน จนท. Wendigo (2005)
I'm gonna call in. See if we can track down the owner for consent.เดี๋ยวฉันเช็คแป๊บ ดุว่าจะหาการยินยอมจากเจ้าของได้หรือไม่ The Ghost Network (2008)
Go ahead. Nag, criticize, make her feel self-conscious.งั้นเชิญเลย เชิญคุณดุว่าลูกเป็นอย่างไง ทำให้เธอคิดได้ และก็คิดจะลดน้ำหนัก You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Are you wearing my underwear?จะดุว่าเธอใส่กางเกงในฉันอยุ่หรือเปล่าน่ะ? Cyborg Girl (2008)
And find out who masterminded Sforza's assassination... is to deliver it and see where it will lead us.และรู้ว่าคนที่วางแผนฆ่า ซฟอร์ซ่า เป็นใคร คือการส่งจดหมายนี่ไปให้ทั่ว แล้วคอยดุว่ามันจานำพาเราไปไหน Assassin's Creed: Lineage (2009)
So that's it? You've come all the way from London to give me a lecture?แค่นี้น่ะเหรอ คุณถ่อจากลอนดอน เพื่อที่จะมาดุว่าฉันงั้นเหรอ Letters to Juliet (2010)
The amazing thing was, after yelling at him, all the stress just left my body.ที่มหัสจรรย์คือหลังจากดุว่าเขา ความเครียดก็หายไป The Test (2011)
Louise, I don't wish to sound ungrateful, but if your intentions toward my son are anything other than honest, well, I'm sure you know how terrifying a mother's love for her children can be.ลูอิส ฉันไม่อยากจะให้ฟังดุว่า อกกตัญญู แต่ถ้าเจตนาที่เธอมีต่อลูกชายฉัน มีอย่างอื่นแอบแฝง Renaissance (2014)
I'm sorry I'm always snapping at you.ขอโทษที่ข้าชอบดุว่าเจ้าเสมอ High Sparrow (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate   FR: gronder ; réprimander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pick up[PHRV] ดุว่า, See also: ว่ากล่าว, สั่งสอน
rake someone over the coals[IDM] ดุว่า (เพราะทำผิด) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. call over, haul over
kvetch[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
quetch[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
squawk[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
scold[VT] ดุว่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด, Syn. admonish, chide, berate
scold[VI] ดุว่า, See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด, Syn. admonish, chide, berate
sail into[PHRV] ดุว่าเพราะทำผิด, Syn. tell off
tell off[PHRV] ดุด่า, See also: ดุว่า, Syn. bawl out, be down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
lout(เลาทฺ) {louted,louting,loutsว n. คนที่โง่ งุ่มง่ามและมีมารยาทเลว vt. ดุว่า,ด่า,ยั่วเย้า,ถือเป็นตัวตลก vi. แสดงคารวะ,น้อมศีรษะให้,คำนับ, Syn. oaf

English-Thai: Nontri Dictionary
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
reprimand(vt) ตำหนิ,ดุว่า,ประณาม,กล่าวหา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叱る[しかる, shikaru] Thai: ดุว่า English: to scold

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top