ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tangledly

T AE1 NG G AH0 L D   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangledly-, *tangledly*, tangled
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tangledly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tangledly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangled[ADJ] ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled[ADJ] ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, chaotic

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว Casualties of War (1989)
My best guess, his baby's tangled in the large intestine.ให้ฉันเดานะ เด็กคงพันอยู่กับลำไส้แน่เลย Junior (1994)
It's all tangled up in the intestines.พันกันกับลำไส้ไปหมดเลย Junior (1994)
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง Pola X (1999)
Then how did you manage to get tangled up with me inside the warehouse?แล้วไงคุณถึงมาติดเหง็กอยู่ใน โกดังได้อย่างไร? Inspector Gadget 2 (2003)
Well, Bill, I got tangled.ก็บิล, ชั้นติดอยู่ Walk the Line (2005)
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง The Perfect Man (2005)
Alana, what does "tangled web" symbolize?อลาน่า สายใยที่ยุ่งเหยิง เป็นสัญลักษณ์อะไร The Perfect Man (2005)
I think it's very tangled.- แต่มันดูพันๆ กันนะ The Constant Gardener (2005)
I want them like that at all times. If the line's tangled, they'll fight.ผมอยากให้อยู่ในสภาพนี้ตลอด ถ้าพันกันล่ะก็ มันจะกัดกัน Eight Below (2006)
I appreciate that, but it still doesn't change a very tangled situation.ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Got tangled up in a combine a few towns over.หล่นไปในเครื่องสีข้าว ห่างไปไม่กี่เมือง In the Beginning (2008)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
You're a little tangled, aren't you?ทำพันกันหน่อยนึงแล้วล่ะสิท่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I don't want you get tangled up in this stay away from himไม่อยากให้คุณติดร่างแหด้วย อยู่ห่างเขาไว้ Fast & Furious (2009)
We don't know, but we tangled with a sniper.เราไม่รู้ แต่เราเจอมือปืนคนหนึ่ง VS. (2009)
You just end up all tangled in your own lies...แล้วคุณก็ต้องยุ่งเหยิงอยู่ในคำลวงของคุณเอง The Wrath of Con (2009)
When you intentionally tangled yourself in his life.เมื่อคุณเลือกยื่นมือเข้าไปในชีวิตของเขา Introduction to Film (2009)
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง Holidaze (2009)
God, how did everything get so tangled up?ทำไมทุกอย่างมันยุ่งเหยิงอย่างนี้ ? Watchmen (2009)
Mr. Calvini cannot be entangled in your investigation nor can his participation in this discussion find its way to the press.คุณกาลวินี่ไม่อยากติดร่างแหในคดีนี้ พอๆ กับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาพบกับพวกคุณ The International (2009)
I'd know that tangled mess of hair anywhere.ข้าจำผมที่พันกันยุ่งเหยิงแบบนั้นได้ Alice in Wonderland (2010)
Is it because you don't want them tangled up in this or...เพียงเพราะนายไม่ต้องการให้ พวกเขายุ่งเหยิงไปกับเรื่อง พวกนี้ด้วยนั่นรึ? หรือว่า... Polly Wants a Crack at Her (2010)
Whoever gets tangled up with them,ใครก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนั้น Smoke and Steel (2010)
You two have the most unhealthy, tangled-up, crazy thingคุณสองคนมีปัญหาบ้าบอคอแตกมากที่สุด You Can't Handle the Truth (2010)
Quite the tangled web, isn't it?เป็นใยแมงมุมไหมใช่มั้ย The Diaper Incident (2010)
Tangled web.ใยแมงมุม The Diaper Incident (2010)
Somehow, Kazehaya got tangled in it.ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างคาเซฮายะก็โดนลากเข้าไปเกี่ยวด้วย From Me to You (2010)
Why do these keep getting tangled?ทำไมมันยุ่งยากแบบนี้นะ? Personal Taste (2010)
Like Gisin, he's experimenting with entangled photons -- photons bound by nonlocality.เช่นเดียวกับ กิสิน เขาทดลองกับโฟตอนทอด โฟตอนผูกพันตาม ท้องที่ไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
Because the photons are entangled in space,เพราะโฟตอนจะเข้า ไปพัวพันในพื้นที่ Is Time Travel Possible? (2010)
Feed this pasty, tangled haired pasta to your family. Please!เอาพาสต้าแฉะๆ ยุ่งๆ นี่ไปให้ที่บ้านกินไป๊! Pasta (2010)
Then we will be tangled in this.เราจะไม่ขัดแย้งกัน Episode #1.10 (2010)
But why is Min Woo always tangled up with you?แต่ทำไมซฮงมินวูถึงมาพัวพันกับคุณเสมอ? Episode #1.13 (2010)
Yeah, the lovers' quarrels, the breakups, the really tangled hearts.ใช่แล้ว การทะเลาะกัน การเลิกรา และ ปัญหาหัวใจที่ยุ่งเหยิง Letters to Juliet (2010)
Might be a spider's nest. I've tangled with those before.สงสัยเป็นรังแมงมุม ฉันเคยแหย่เล่น The Hangover Part II (2011)
Look, I'm sorry you got tangled up in that situation before.ฟังน่ะ ผมขอโทษกับเรื่องวุ่นวายก่อนหน้า Genesis: Part 1 (2011)
This means the information in the microtubules can connect and become entangled with the universe outside the brain.สามารถเชื่อมต่อและกลายเป็นทอด กับจักรวาลนอกสมอง Is There Life After Death? (2011)
So, just like these two neurons may be entangled, it's possible that the information of consciousness, of the whole brain, is entangled and can exist in the universe at large.เป็นไปได้ว่าข้อมูลของสติ, ของสมองทั้งที่มีการพันกันยุ่ง และสามารถอยู่ในจักรวาลที่มีขนาด ใหญ่ Is There Life After Death? (2011)
When somebody that I have been entangled with for so long and so deeply is suddenly poofed out of existence,เมื่อใครบางคนที่ฉันได้รับเข้าไป พัวพันกับ มานานและลึก ก็หายออกจากการดำรงอยู่ Is There Life After Death? (2011)
Our matter got tangled.พลังงานพวกเรามันพันกัน Something to Watch Over Me (2011)
He might be one of the guys you tangled with.มือปืนคือโกกอล The Next Seduction (2011)
This group gets so tangled in each other's feelings, you're kind of a hero for standing outside of it.กลุ่มนี้ชอบทำอะไรกระทบกระทั่ง ความรู้สึกกันเหลือเกิน เธอเป็นเหมือนฮีโร่ เพราะทำตัวอยู่นอกเหนือเรื่องนั้น For a Few Paintballs More (2011)
Don't you think it would be a mistake to get entangled with him?ท่านไม่คิดเหรอว่ามันจะเดือดร้อนหากไปยุ่งกับเขา ? Episode #2.7 (2011)
This has the whiff of something more tangled, more interesting.มันต้องมีเรื่องอะไรพัวพัน อีกนับไม่ถ้วน น่าสนใจมาก Pretty Red Balloon (2011)
Matters became too tangled to unravel.กลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรื้อฟื้น  ()
Looks like Lola's untangled some knots to form family ties.เหมือนลอล่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องยุ่งยากแล้ว เพื่อสร้างครอบครัว Con-Heir (2012)
Tangled Ever AfterTangled Ever After Tangled Ever After (2012)
It's like a big bowl of spaghetti that's all tangled.มันเหมือนกับจานที่มีแต่เส้น สปาเกตตี้ที่พันกัน Kingdom of the Blind (2012)
Have you ever untangled spaghetti?- เคยแก้เส้นที่พันกันไหมล่ะ - ไม่เคย Kingdom of the Blind (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangledA long thread is easily entangled.
tangledThe baby tangled the ball of yarn.
tangledThe rope got entangled in the propeller.
tangledThey entangled him in a plot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฝือ[ADV] confused, See also: disordered, tangled, Example: เขาเล่าถึงความเป็นมาแต่หนหลังค่อนข้างละเอียดจนฟังเฝือและยืดยาว, Thai definition: ไม่เป็นสาระ
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
อีนุงตุงนัง[ADJ] tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
น่องแน่ง[V] connect, See also: tangled with others, disorder, Thai definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGLED    T AE1 NG G AH0 L D
ENTANGLED    EH0 N T AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangled    (v) tˈæŋgld (t a1 ng g l d)
entangled    (v) ˈɪntˈæŋgld (i1 n t a1 ng g l d)
disentangled    (v) dˌɪsɪntˈæŋgld (d i2 s i n t a1 ng g l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠纷[jiū fēn, ㄐㄧㄡ ㄈㄣ, / ] a dispute; tangled issue (e.g. legal); to dispute, #3,938 [Add to Longdo]
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ, / ] to worry; entangled in sth, #8,874 [Add to Longdo]
夹杂[jiā zá, ㄐㄧㄚ ㄗㄚˊ, / ] to mix together (disparate substances); to mingle; a mix; to be tangled up with, #14,693 [Add to Longdo]
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] tangled and complicated (成语 saw), #22,157 [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4, #45,093 [Add to Longdo]
快刀斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot, #65,612 [Add to Longdo]
错综[cuò zōng, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ, / ] intricate; complicated; tangled; involved; to synthesize, #69,080 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] entangled; lean, #74,772 [Add to Longdo]
乱麻[luàn má, ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. tangled skein; in a tremendous muddle; confused, #78,637 [Add to Longdo]
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, / ] dishevelled; tangled, #93,408 [Add to Longdo]
快刀断乱麻[kuài dāo duàn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]
拔毛连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw); fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
拔茅茹[bá máo rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄖㄨˊ, ] lit. pull up a plant and the roots follow; fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]
拔茅连茹[bá máo lián rú, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ ㄌㄧㄢˊ ㄖㄨˊ, / ] lit. pull up a plant and the roots follow (成语 saw);fig. also involving others; inextricably tangled together; Invite one and he'll tell all his friends. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befangen seinto be entangled in [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto disentangle | disentangling | disentangled | disentangles | disentangled [Add to Longdo]
entwirren | entwirrend | entwirrt | entwirrt | entwirrteto untangle | untangling | untangled | untangles | untangled [Add to Longdo]
umschlingen | umschlingend | umschlungen | umschlingt | umschlangto entangle | entangling | entangled | entangles | entangled [Add to Longdo]
verheddern | verheddernd | verheddert | verhedderteto get entangled | getting entangled | gets entangled | got entangled [Add to Longdo]
verstrickt {adj} | verstrickter | am verstricktestenentangled | more entangled | most entangled [Add to Longdo]
verwickeln | verwickelnd | verwickelt | nicht verwickeltto entangle | entangling | entangled | unentangled [Add to Longdo]
verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; verheddern | verwirrend | verwirrt | verwirrteto tangle up | tangling | tangles | tangled [Add to Longdo]
sich verwirren; durcheinander kommen; durcheinanderkommen [alt]; sich verheddern; sich verwickeln | verwirrte sichto tangle | tangled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P) [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top