ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

talk back

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -talk back-, *talk back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talk back[PHRV] พูดแย้ง, See also: โต้
talk back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He cannot talk back and forth through a car radio that's been busted for two months.เขาไม่สามารถคุยผ่านวิทยุ ในรถที่เสียมา 2 เดือนได้แน่ๆ Oh, God! (1977)
Don't talk back to me, you big blue lout!อย่าบังอาจย้อนข้า เจ้ายักษ์โง่สีฟ้า Aladdin (1992)
- Mama, I ain´t-- - Don´t you talk back.อย่ามาเถียงแม่ Nothing to Lose (1997)
Don´t talk back to your mother.อย่าเถียงแม่เสียนิสัย ผมทำอะไรผิด Nothing to Lose (1997)
Teenagers don't like to do their homework,they talk back to their parents, and they never come out of their rooms.วัยรุ่นไม่ชอบ ทำการบ้าน ชอบนินทาพ่อแม่ตัวเอง และไม่เคยออกมาจากห้องของตัวเอง Let the Truth Sting (2007)
They don't talk back.มันไม่ได้พูดคุยกลับ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Does it ever talk back?มันคุยตอยกลับมาบ้างหรือเปล่า? August Rush (2007)
You may think you're showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I'll feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!คงคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกสินะ แต่ถ้าสามหาวกับข้าอีกล่ะก็ จะตัดลิ้นเจ้าให้หมากินซะเลย เจ้ามันสอดไม่เข้าเรื่อง เจ้าลูกหมา! Stardust (2007)
Well, it's just that in our church, people don't talk back to the minister.ก็มันเป็นแบบนั้นในโบสถ์ของเรา ผู้คนไม่พูดโต้กลับนักเทศน์ Sunday (2008)
[ laughs ] You don't talk back to Judge Joe Brown.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง Harold (2008)
How dare you talk back?ยังจะมาเถียงอีก Portrait of a Beauty (2008)
How dare an employee talk back to me?ทำไมคนของฉันช่างกล้ามาพูดกับฉันแบบนี้? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talk backDon't talk back to me like that.
talk backI could not but talk back to my boss.
talk backI want you to talk back what you said just now.
talk backMy daughter does not talk back these days; she must have turned over a new leaf.
talk backMy son doesn't talk back these days; he must have turned over a new leaf.
talk backYou always talk back to me, don't you?
talk backYou always talk back to me, don't you.
talk backYou should know better than to talk back to your boss.
talk backYou should not talk back like that.
talk backYou should not talk back to your parents like that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back   FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top