ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เถียงกลับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถียงกลับ-, *เถียงกลับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I've been with women I didn't fight with before, and with every one of them,แต่ฉันเคยอยู่กับผู้หญิงที่ไม่เคยเถียงกลับเลย แล้วทุกคนทีผ่านมา Hard-Hearted Hannah (2009)
For every hour you spent drafting them, they're gonna spend ten hours figuring out how to argue it back in court.พวกเขาใช้เวลาสิบชั่วโมง การแก้ปัญหา จะเถียงกลับในศาลยังไง Discovery (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
argue back[PHRV] เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
strike back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ, Syn. hit back
talk back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top