ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sit by

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sit by-, *sit by*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sit by(phrv) ทำอะไรไม่ได้, See also: ล้มเหลวในการทำสิ่งที่ตั้งใจ, Syn. sit back

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Ludo, canst thou sit by and howl when yon maiden needs our help?เซอร์ ลูโด อย่านั่งแล้วเอาแต่โหยหวนสิ ท่านหญิงของท่านต้องการความช่วยเหลือนะ Labyrinth (1986)
Come sit by me.มานั่งโดยฉัน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's not about who can sit by his side the longest.มันไม่ใช่ว่า ใครจะนั่งเฝ้า เขาได้นานกว่ากัน Pilot (2004)
Come sit by me, Colins.มานั่งข้าง ๆ ฉันสิ คอลินส์ Loving Annabelle (2006)
Come here with me, and sit by your father's side.มานี่สิจ๊ะ มานั่งข้างๆ เสด็จพ่อของเจ้า Pan's Labyrinth (2006)
Still, she spent that friday morning grating cheese... and greasing a pan... and laying in macaroni because her eldest daughter was sick, and stella could no longer sit by and do nothing.แต่เธอก็ทำมันในวันศุกร์ ขูดชีสในตอนเช้า... ทาเคลือบจาน วางมักกะโรนีลงไป The Game (2007)
Sit by the phone, I'll take it from here.อยู่ที่นั่นล่ะ ฉันรับช่วงต่อเอง The British Invasion (2007)
If that is what he is planning, then I will no longer sit by and wait.ถ้านี้เป็นแผนที่พระองค์วาน แล้วเรานั่งรอคอยอยู่อย่างนี้เหรอ Lee San, Wind of the Palace (2007)
If not, I'll sit by your side.หน้าเธอมันใหญ่ไปนิดนึง. First Cup (2007)
You will be dead if you sit by my side.นี่คุณจะใช้อุบายอะไรหลอกล่ออีกล่ะ ? First Cup (2007)
Come, sit by me.มาสิ นั่งข้างๆ ฉันนี่ Becoming Jane (2007)
Sit by the pool, envision the future:ผ่อนคลาย มองถึงวันข้างหน้า The Sunshine State (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sit byGo and sit by your father.
sit byWouldn't you rather sit by the window?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิ่งดูดาย(v) sit by, See also: be still, be silent, be indifferent, Syn. เพิกเฉย, Ant. กระตือรือร้น, เอาใจใส่, Example: ใครมีหน้าที่อะไรก็อย่านิ่งดูดายปล่อยไว้ ขอให้ร่วมมือกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

Japanese-English: EDICT Dictionary
親臨[しんりん, shinrin] (n, vs) visit by an emperor or noble [Add to Longdo]
台臨[たいりん, tairin] (n) visit by the empress or the crown prince [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sit by
   v 1: be inactive or indifferent while something is happening;
      "Don't just sit by while your rights are violated!" [syn:
      {sit by}, {sit back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top