ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sit back

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sit back-, *sit back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sit back(phrv) นั่งถอยหลังไป, See also: นั่งพิง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit back and let the evening goกลับมานั่งและปล่อยให้เย็นไป Yellow Submarine (1968)
Maybe I like to just sit back and get other people to reveal themselves.บางทีฉันอาจจะชอบนั่งดู คนอื่นเปิดเผยตัวตนออกมา Basic Instinct (1992)
I will not sit back and watch my only son become a cock sucker!ฉันจะไม่ยอมนั่งดูลูกชายตัวเองเป็นนักดูดนกเขาหรอก American Beauty (1999)
Sit back down!นั่งลงไป! Kung Fu Hustle (2004)
It's okay now. Sit back down.ตอนนี้ มันโอเค นั่งลง Hotel Rwanda (2004)
Don't worry about a thing. Just sit back and watch the show.ไม่ต้องห่วงหรอกน่า แค่นั่งเฉย ๆ แล้วดูไปเหอะ Spin Kick (2004)
- Sit back and put your seat belt on.- นั่งดีๆ คาดเข็มขัดด้วย Four Brothers (2005)
well, i'm not gonna sit back and let this happen, clark.ดี ฉันไม่สามารถนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้หรอก เคริกด์ Aqua (2005)
professor, i can't just sit back and watch anymore.อาจาร ผมไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีก Aqua (2005)
Well, regardless, you cant just sit back and hope nothin' is going on. You gotta take action.อย่านิ่งนอนใจ เธอต้องสวมบทเจ๊ลุย Big Momma's House 2 (2006)
Okay, Troy, sit back down.เอาล่ะ ทรอยนั่งพิงหลัง Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
NO-- why else didi i get these powers if iam not suppoesed to help we are already on one stupid mission you donot need another i didnot do anything when those poker men died i cannot just sit back and do nothing againฉันสามารถกลับไป ไม่ ฉันจะมีความสามารถพิเศษทำไม ถ้าฉันไม่ช่วย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sit backIf you sit back and rest, you will feel much better.
sit backSit back and rest, and you will feel much better.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sit back
   v 1: settle into a comfortable sitting position [syn: {sit
      back}, {take it easy}]
   2: be inactive or indifferent while something is happening;
     "Don't just sit by while your rights are violated!" [syn:
     {sit by}, {sit back}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top