ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticence

R EH1 T IH0 S AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticence-, *reticence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reticence(n) ความเงียบ, See also: การสงวนท่าที, Syn. closeness, hesitation, shyness, silence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reticence(เรท'ทิเซินซฺ) n. การพูดน้อย, การไม่พูด, การเงียบ, การสงวนท่าที, Syn. reticency

English-Thai: Nontri Dictionary
reticence(n) เงื่อนงำ, ความขรึม, การสงวนท่าที, การเงียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I firmly believe that our reticence to perform in public... nearly cost us a trip to regionals.จะปูทางให้เราไประดับภาคได้ดี เรากำลังจะกลายเป็น เครื่องปั้นนกที่อยู่บน... Silly Love Songs (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reticenceI like him all the more for his reticence.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETICENCE R EH1 T IH0 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticence (n) rˈɛtɪsns (r e1 t i s n s)
reticences (n) rˈɛtɪsnsɪz (r e1 t i s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮言[かげん, kagen] (n) reticence [Add to Longdo]
寡言[かげん, kagen] (n) reticence; taciturnity [Add to Longdo]
沈黙[ちんもく, chinmoku] (n, vs, adj-no) (1) silence; hush; (2) reticence; inaction; (P) [Add to Longdo]
無口[むくち, mukuchi] (adj-na, n, adj-no) reticence; taciturnity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reticence \Ret"i*cence\, n. [L. reticentia: cf. F.
   r['e]ticence.]
   1. The quality or state of being reticent, or keeping
    silence; the state of holding one's tonque; refraining to
    speak of that which is suggested; uncommunicativeness.
    [1913 Webster]
 
       Such fine reserve and noble reticence. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A figure by which a person really speaks of a
    thing while he makes a show as if he would say nothingon
    the subject.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reticence
   n 1: the trait of being uncommunicative; not volunteering
      anything more than necessary [syn: {reserve}, {reticence},
      {taciturnity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top