Search result for

police officer

(39 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police officer-, *police officer*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
police officerนายตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
I mean, who are you gonna believe, some crazy woman trying to destroy the integrity of the force, or a police officer?ฉันหมายความว่า คุณจะเชื่อใครล่ะ ระหว่างผู้หญิงบ้าที่พยายามทำลายภาพพจน์ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ Changeling (2008)
What, with protestors "bombing" and "assaulting" police officers? That's not how I remember it.อะไรเกิดขึ้นกับคนประท้วงนั่นรึ "ระเบิดและโจมตี"โดย จนท.ตำรวจสิ Frost/Nixon (2008)
So you're telling me you saw Ted Jones... and a police officer shoot somebody?นายจะบอกฉันว่าเห็นเท็ด โจนส์ กับตำรวจยิงใครบางคน Pineapple Express (2008)
When a police officer dies in the line of duty,ถ้าตำรวจตายในหน้าที่ Eagles and Angels (2008)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
A yard this size should have more police officers.ลานกว้างขนาดนี้ น่าจะมีตำรวจดูแลมากกว่านี้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Accusing a police officer of a crime can be a very dangerous proposition.และนั่นจะเป็นความผิดโง่ๆอย่างสุดท้าย ที่คุณจะทำ ฟังนะ คุณผู้หญิง คุณโชคดี ที่ผมไม่ส่งคุณให้ไอ้หลามงาบ Trust Me (2009)
Police officers may arrive, they may not.เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเดินทางมาถึง พวกเขาอาจจะไม่ ขึ้นอยู่กับว่าในตอนเช้า ตำรวจจะงานยุ่งมากแค่ไหน ABQ (2009)
Are you a police officer?คุณใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไหม Better Call Saul (2009)
I am not a police officer.ผมไม่ใช่ตำรวจครับ Better Call Saul (2009)
Isn't that what police officers are supposed to do?นั่นไม่ใช่สิ่งที่ตำรวจควรจะทำหรอกเหรอ? Bulletproof (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police officerA police officer is talking to her.
police officerA police officer told me to stop the car.
police officerCriminals generally do not single out police officers.
police officerHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
police officerHe suddenly took a defiant attitude toward the police officer.
police officerHe was spirited away by four police officers in the middle of the night.
police officerI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
police officerPolice officers wear blue uniforms.
police officerRed Riding-hood showed up with a police officer.
police officerThe police officer fired a blank.
police officerThe police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.
police officerThere were ten police officers on the spot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[N] policeman, See also: police officer, gendarme, Syn. ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, Ant. ผู้ร้าย, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
ตำรวจ[n.] (tamrūat) EN: policeman ; police officer ; cop (inf.)   FR: agent de police [m] ; policier [m] ; policière [f] ; flic [m] (fam.) ; pandore [m] (vx) ; poulet [m] (fam.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリ公[ポリこう, pori kou] (n) slang for police officer [Add to Longdo]
マッポ[, mappo] (n) (sl) police officer; cop [Add to Longdo]
騎馬警官[きばけいかん, kibakeikan] (n) mounted police officer [Add to Longdo]
警察官[けいさつかん;ケイサツカン, keisatsukan ; keisatsukan] (n) policemen; policeman; police officer [Add to Longdo]
警察吏員[けいさつりいん, keisatsuriin] (n) (obsc) police officer [Add to Longdo]
警吏[けいり, keiri] (n) (See 警察吏員) police officer [Add to Longdo]
私服警官[しふくけいかん, shifukukeikan] (n) plainclothes police officer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police officer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Police \Po*lice"\, n. [F., fr. L. politia the condition of a
   state, government, administration, Gr. ?, fr. ? to be a
   citizen, to govern or administer a state, fr. ? citizen, fr.
   ? city; akin to Skr. pur, puri. Cf. {Policy} polity,
   {Polity}.]
   1. A judicial and executive system, for the government of a
    city, town, or district, for the preservation of rights,
    order, cleanliness, health, etc., and for the enforcement
    of the laws and prevention of crime; the administration of
    the laws and regulations of a city, incorporated town, or
    borough.
    [1913 Webster]
 
   2. That which concerns the order of the community; the
    internal regulation of a state.
    [1913 Webster]
 
   3. The organized body of civil officers in a city, town, or
    district, whose particular duties are the preservation of
    good order, the prevention and detection of crime, and the
    enforcement of the laws.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) Military police, the body of soldiers detailed to
    preserve civil order and attend to sanitary arrangements
    in a camp or garrison.
    [1913 Webster]
 
   5. The cleaning of a camp or garrison, or the state ? a camp
    as to cleanliness.
    [1913 Webster]
 
   {Police commissioner}, a civil officer, usually one of a
    board, commissioned to regulate and control the
    appointment, duties, and discipline of the police.
 
   {Police constable}, or {Police officer}, a policeman.
 
   {Police court}, a minor court to try persons brought before
    it by the police.
 
   {Police inspector}, an officer of police ranking next below a
    superintendent.
 
   {Police jury}, a body of officers who collectively exercise
    jurisdiction in certain cases of police, as levying taxes,
    etc.; -- so called in Louisiana. --Bouvier.
 
   {Police justice}, or {Police magistrate}, a judge of a police
    court.
 
   {Police offenses} (Law), minor offenses against the order of
    the community, of which a police court may have final
    jurisdiction.
 
   {Police station}, the headquarters of the police, or of a
    section of them; the place where the police assemble for
    orders, and to which they take arrested persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 police officer
   n 1: a member of a police force; "it was an accident, officer"
      [syn: {policeman}, {police officer}, {officer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top