ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plating*

P L EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plating, -plating-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plating(n) การชุบทอง เงินหรือโลหะอื่นๆ
plating(n) โลหะที่เคลือบอยู่ชั้นนอก
plating(n) เทคนิคการชุบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง, เงินหรือโลหะอื่น ๆ , ชั้นนอกของแผ่นโลหะ, เทคนิคการชุบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
copper platingภาวะทองแดงเคลือบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electroless platingการชุบเคลือบผิวโดยไม่ใช้ไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zinc platingการชุบสังกะสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electroplatingการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Platingการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chromium-platingการชุบเคลือบผิวด้วยโครเมียม [TU Subject Heading]
Electroplatingการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Gold-platingการชุบเคลือบผิวด้วยทอง [TU Subject Heading]
Platingการชุบเคลือบผิวโลหะ [TU Subject Heading]
Electroplatingการชุบโลหะ, การชุบด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
electroplatingการชุบด้วยไฟฟ้า, กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งทำให้โลหะที่ต้องการไปฉาบติดพื้นผิวนอกของโลหะที่จะชุบ โดยให้โลหะที่ใช้ฉาบเป็นแอโนด โลหะที่จะชุบเป็นแคโทด และมีสารละลายซึ่งมีไอออนของโลหะที่ใช้ฉาบเป็นอิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Media, Platingจานอาหารสำหรับการเพาะเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I'm doing is contemplating the ifs.ทั้งหมดที่ฉันทำคือใคร่ครวญไอเอฟเอ Pulp Fiction (1994)
Well, that's what I been sitting here contemplating.ดีที่เป็นสิ่งที่ฉันได้รับการนั่งอยู่ที่นี่ใคร่ครวญ Pulp Fiction (1994)
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง The Notebook (2004)
I'm contemplating leaving my wife for another woman.ฉันอยากเลิกกับเมียของฉัน เพื่อไปอยู่กับผู้หญิงอื่น Match Point (2005)
Have you finished contemplating about life already?คิดเรื่องชีวิตเรียบร้อยแล้วหรอ? 9 Ends 2 Out (2007)
Contemplating a life of solitude and celibacy.กำลังใคร่ครวญถึงชีวิตเป็นโสดและโดดเดี่ยว Roadkill (2009)
Contemplating a man they might be in love with.แล้วพิจารณาผู้ชายที่เธออาจจะตกหลุมรัก Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Just contemplating the next hundred years.กำลังไตร่ตรองอีกร้อยปีข้างหน้า Haunted (2009)
Third foundation has suffered a direct hit! Final armor plating has been melted!เกราะป้องกันชั้นสุดท้ายถูกทำลาย! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I have been contemplating games in honor of my good friend..ข้าได้พิจารณาการแข่งขันในเกียรติแห่งสหายของข้า... Legends (2010)
We're gonna modify each vehicle, adding reinforced steel plating, bulletproof glass, and roll cages to at least give the drivers a fighting chance.พวกเราจะปรับเปลี่ยนรถแต่ละ เพิ่มเสริมเหล็กชุบ, แก้ว Nbulletproof และกรงม้วน อย่างน้อยให้คนขับมีโอกาสต่อสู้ Death Race 2 (2010)
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information, ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The building books belong to Hunter, an all-around, way-good guy who's contemplating buildingหนังสือก่อสร้างเป็นของฮันเตอร์ หมดนี่เลย พ่อคนเก่งเค้า ตั้งใจจะสร้างอาคาร Beastly (2011)
This must be some big-ass merger you're contemplating.คุณต้องมี. . Limitless (2011)
I know you're contemplating more efficient ways to do it.ผมรู้ว่าคุณกำลังหาทางอื่้นที่จะทำมัน Pilot (2011)
Now Laura and Sasha are both contemplating just how this exotic landscape outside our Universe might behave.ตอนนี้ลอร่าและ แซชะ มีทั้ง ใคร่ครวญ เพียงวิธีนี้ภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่นอก จักรวาลของเรา อาจประพฤติ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Moving there could end my days of plating salad with dressing on the side and save you from using your mysterious emergency fund.ผมจะได้ไม่ต้องมาคอยเสิร์ฟสลัด กับยืนแต่งตัวหรู ๆ และจะได้ช่วยคุณประหยัด งบปริศนาฉุกเฉินของคุณด้วยไง Beauty and the Feast (2011)
I have spent my entire lifetime contemplating the questions:ผมใช้เวลาทั้งชีวิตของผม ไตร่ตรองถึงคำถามที่ว่า Prometheus (2012)
Section 20 a clean bill of health because anyone seriously contemplating shutting down a unit of soldiers this dedicated and this committed is a fucking...หน่วย 20 ไม่มีความผิด เพราะว่าทุกคน ใคร่ครวญในการปิดหน่วยงานของทหาร การทุ่มเทและการมุ่งมั่นนี้มันโคตร.. Vengeance, Part 1 (2012)
You contemplating wading out to sea and never coming back?คุณใคร่ครวญลุยไปในทะเล และไม่เคยกลับมา? Penance (2012)
Still, one can almost imagine him tonight on the 30th anniversary of the fight that never was contemplating yet another year of growing older obsessed with a fight that never happened and never will.ปลีย์: Grudge Match (2013)
And the steel and chrome plating matches an AK?และเหล็กเคลือบโครเมียมนั่น ตรงกับปืนAKมั้ย The Survivor in the Soap (2013)
Contemplating a burial at sea? (Chuckles)คิดถึงเรื่องฝังตัวเองลงทะเลหรือ ? Confession (2013)
We, who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins-- star stuff contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness.เราที่รวบรวมดวงตาท้องถิ่นและหู และความคิดและ ความรู้สึกของจักรวาล, เราได้เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องราว ของต้นกำเนิดของเรา Unafraid of the Dark (2014)
I'm contemplating asking you to move in.อยากให้ย้ายมานี่เลยนะ Pilot (2015)
Contemplating the same offer.ด้วยข้อเสนอแบบเดียวกันเนี่ยแหละ The Offer (2015)
I'm simply contemplating the nature of mortality.ฉันเพียงแค่ใคร่ครวญธรรมชาติ ของการตาย Star Trek Beyond (2016)
It must be depolarization of the hull plating.มีการสลับขั้วชุบมวลของเรือคือ Star Trek Beyond (2016)
Coincidentally, we were just contemplating a consolidation of our criminal enterprises.บังเอิญจัง คุยเรื่องควบรวมกิจการชั่วกับคุณอยู่ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
The plating flakes off.ไม่งั้นที่เคลือบลอกหมด Logan (2017)
Platinum belt, with an unlimited line of credit.Platingürtel, mit unbegrenzter Kreditlinie. Muppets from Space (1999)
Not 'cause of the played-out platinum. You don't think you're crossing them over, do you?0der machst du wegen diesem abgesagten Platingehänge auf dicke Hose? A Man Apart (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
platingHe was contemplating the water of the pond.
platingShe is contemplating a trip.
platingShe is contemplating visiting Europe this summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำชุบ(n) immersing water for quenching, See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel, Example: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
การหุ้ม(n) wrapping, See also: covering, plating, coating, Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม, Thai Definition: การเอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLATING P L EY1 T IH0 NG
CONTEMPLATING K AA1 N T AH0 M P L EY2 T IH0 NG
ELECTROPLATING IH2 L EH1 K T R AH0 P L EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plating (v) plˈɛɪtɪŋ (p l ei1 t i ng)
contemplating (v) kˈɒntəmplɛɪtɪŋ (k o1 n t @ m p l ei t i ng)
electroplating (v) ˈɪlˈɛktrəplɛɪtɪŋ (i1 l e1 k t r @ p l ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电镀[diàn dù, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, / ] electroplating; electroplated, #32,500 [Add to Longdo]
镏金[liú jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧㄣ, / ] a form of metal plating [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beplankung { f }; Außenhaut { f }plating [Add to Longdo]
Beschichten { n }; Beschichtung { f }; Oberfläche { f }plating [Add to Longdo]
Endoberfläche { f }finish plating [Add to Longdo]
Galvanik { f }; Galvanotechnik { f }electroplating; plating [Add to Longdo]
Goldoberfläche { f }gold plating [Add to Longdo]
Goldplattierung { f }gold plating [Add to Longdo]
Metallüberzug { m }plating [Add to Longdo]
Oberflächenart { f }plating option [Add to Longdo]
Oberflächenveredelung { f }surface refinement; surface plating [Add to Longdo]
Panzerung { f }plating; armour-plating [Add to Longdo]
Plattieren { n }; Plattierung { f }plating [Add to Longdo]
Schichtdicke { f }coating thickness; plating thickness [Add to Longdo]
Silberauflage { f }silver plating [Add to Longdo]
Streifengalvanik { f }strip plating [Add to Longdo]
Trommelgalvanik { f } [ techn. ]barrel plating [Add to Longdo]
Überzug { m }; galvanischer Überzug; Metallüberzug { m }plating [Add to Longdo]
Vergolden { n }; Vergoldung { f }plating (with gold) [Add to Longdo]
Vernickeln { n }; Vernickelung { f }plating (with nickel) [Add to Longdo]
Versilbern { n }; Versilberung { f }plating (with silver) [Add to Longdo]
Zwischenschicht { f }intermediate layer; intermediate plating [Add to Longdo]
betrachten; nachdenken; in Erwägung ziehen; denken (an) | betrachtend | betrachtet | betrachteteto contemplate | contemplating | contemplates | contemplated [Add to Longdo]
galvanische Beschichtung { f }electroplating [Add to Longdo]
verkupfern | verkupfernd | verkupfertto copper-plate | copper-plating | copper-plated [Add to Longdo]
vernickeln | vernickelnd | vernickeltto nickel-plate | nickel-plating | nickel-plated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニッケル鍍金[ニッケルめっき;ニッケルメッキ, nikkeru mekki ; nikkerumekki] (n, adj-no, vs) (uk) nickel plate; nickel plating [Add to Longdo]
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft [Add to Longdo]
観仏[かんぶつ, kanbutsu] (n) { Buddh } contemplating Buddha [Add to Longdo]
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n, adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate [Add to Longdo]
銀めっき;銀鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n, vs, adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
心念口称[しんねんくしょう, shinnenkushou] (n) { Buddh } contemplating Buddha while chanting his name [Add to Longdo]
鍍金;滅金[めっき;ときん(鍍金);メッキ, mekki ; tokin ( mekki ); mekki] (n, vs) (1) (uk) gilt; plating; (2) (uk) pretense; pretence [Add to Longdo]
銅箔[どうはく, douhaku] (n) (1) copper foil (used in copper plating); (2) copper layer (of printed circuits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plate \Plate\, v. t. [imp. & p. p. {Plated}; p. pr. & vb. n.
   {Plating}.]
   1. To cover or overlay with gold, silver, or other metals,
    either by a mechanical process, as hammering, or by a
    chemical process, as electrotyping.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overlay with plates of metal; to arm with
    metal for defense.
    [1913 Webster]
 
       Thus plated in habiliments of war.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with plated metal; as, a plated harness.
    [1913 Webster]
 
   4. To beat into thin, flat pieces, or lamin[ae].
    [1913 Webster]
 
   5. To calender; as, to plate paper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plating \Plat"ing\, n.
   1. The art or process of covering anything with a plate or
    plates, or with metal, particularly of overlaying a base
    or dull metal with a thin plate of precious or bright
    metal, as by mechanical means or by electro-magnetic
    deposition.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin coating of metal laid upon another metal.
    [1913 Webster]
 
   3. A coating or defensive armor of metal (usually steel)
    plates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plating
   n 1: a thin coating of metal deposited on a surface [syn:
      {plating}, {metal plating}]
   2: the application of a thin coat of metal (as by electrolysis)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top