ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pentathlon

P EH0 N T AE1 TH L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pentathlon-, *pentathlon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pentathlon(n) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรีฑา 5 ประเภท (ทั้งลู่และลาน), Syn. contest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pentathlon(เพนแทธ'ลอน) n. การกรีฑา5ประเภท,คนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pentathlonปัญจกรีฑา [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENTATHLON P EH0 N T AE1 TH L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pentathlon (n) pˈɛntˈæθlən (p e1 n t a1 th l @ n)
pentathlons (n) pˈɛntˈæθlənz (p e1 n t a1 th l @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五项全能[wǔ xiàng quán néng, ㄨˇ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] pentathlon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンタスロン[pentasuron] (n) pentathlon [Add to Longdo]
近代五種競技[きんだいごしゅきょうぎ, kindaigoshukyougi] (n) the modern pentathlon [Add to Longdo]
五種競技[ごしゅきょうぎ, goshukyougi] (n) pentathlon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pentathlon \Pen*tath"lon\, n. [NL., fr. Gr. ?; ? five + ? a
   contest.] (Gr. Antiq.)
   1. A fivefold athletic performance peculiar to the great
    national games of the Greeks, including leaping, foot
    racing, wrestling, throwing the discus, and throwing the
    spear.
    [1913 Webster]
 
   2. In the modern Olympic Games, a composite contest made up
    of a running broad jump, throwing the javelin, a 200-meter
    run, throwing the discus, and a 1500-meter run.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pentathlon
   n 1: an athletic contest consisting of five different events

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top