ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peace conference

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peace conference-, *peace conference*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก... Appleseed Ex Machina (2007)
Here. A man was at the assembly of the African Union at a peace conference.นี่ไง ชายคนอยู่ใน การประชุมสหภาพอัฟริกัน Better Angels (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peace conferenceHis utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和会[hé huì, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] peace conference, #36,877 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
講和会議[こうわかいぎ, kouwakaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和会議[へいわかいぎ, heiwakaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
平和協議[へいわきょうぎ, heiwakyougi] (n) peace conference [Add to Longdo]
和議[わぎ, wagi] (n) peace conference; peace negotiations; (P) [Add to Longdo]
和平会議[わへいかいぎ, waheikaigi] (n) peace conference [Add to Longdo]
和平会談[わへいかいだん, waheikaidan] (n) (See 和平会議) peace conference; peace talks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top