ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parishioner

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parishioner-, *parishioner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parishioner(n) พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา, Syn. layman, countryman, countrywoman

English-Thai: Nontri Dictionary
parishioner(n) คนที่อยู่ในละแวกวัด, ลูกวัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But one of my parishioners told me about a specialist they brought in.แต่ว่าลูกศิษย์ของพ่อคนนึงบอกว่า เกี่ยวกับเชี่ยวชาญ.. Bandidas (2006)
One of our parishioners is going through a personal crisis.- มีสมาชิกของเราคนนึงกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก Where Do I Belong? (2011)
Some of your parishioners would have died.ศานุศิษย์ของคุณ คงจะตายไปแล้ว A Tale of Two Audreys (2011)
Yeah, she was a parishioner there.ค่ะ เธอไปที่โบสถ์นั่น Ha'alele (2012)
Scapegoat parishioner embezzles church funds and disappears.แพะรับบาปที่เป็นคนในศาสนา ยักยอกเงินโบสถ์ แล้วหายตัวไป The Good Shepherd (2012)
And my parishioners are well aware of my personal journey of enlightenment and reformation.คนของโบสถ์ผมทราบเรื่อง การเดินทางแห่งการรู้แจ้ง และการปฏิรูปของผมดี The Good Shepherd (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
parishioner
parishioners

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parishioner
parishioners

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とき, toki] (n) meals exchanged by parishioners and priests; (P) #5,160 [Add to Longdo]
宮座[みやざ, miyaza] (n) organization of shrine parishioners in a hamlet; parish guild [Add to Longdo]
教区民[きょうくみん, kyoukumin] (n) parishioner [Add to Longdo]
氏子[うじこ, ujiko] (n) shrine parishioner [Add to Longdo]
檀家;壇家[だんか;だんけ, danka ; danke] (n) family which supports a temple; parishioner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parishioner \Pa*rish"ion*er\, n. [F. paroissien, LL.
   parochianus.]
   One who belongs to, or is connected with, a parish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parishioner
   n 1: a member of a parish

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top