ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countrywoman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countrywoman-, *countrywoman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
countrywoman (n) kˈʌntrɪwumən (k uh1 n t r i w u m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bäuerin { f }; Bauersfrau { f } | Bäuerinnen { pl }countrywoman | countrywomen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countrywoman \Coun"try*wom`an\ (-w??m`an), n.; pl.
   {Countrywomen} (-w?m`?n).
   A woman born, or dwelling, in the country, as opposed to the
   city; a woman born or dwelling in the same country with
   another native or inhabitant. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countrywoman
   n 1: a woman who lives in the country and has country ways
   2: a woman from your own country

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top