ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overabundance

OW1 V ER0 AH0 B AH1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overabundance-, *overabundance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overabundance(n) ความเยอะเกินไป, See also: ความมากเกินไป, Syn. superfluity, surplus

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God give you such a big heart, he couldn't give you an overabundance of brains now too, could he?พระเจ้าให้หลานมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้ว ก็เลยให้สมองล้นเหลืออีกไม่ได้ จริงมั้ย Episode #1.1 (2012)
Did you feel an overabundance of control?คุณเคยรู้สึกอยู่เหนือการควบคุมมั้ย? The Avengers (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERABUNDANCE OW1 V ER0 AH0 B AH1 N D AH0 N S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overabundance
   n 1: the state of being more than full [syn: {surfeit},
      {excess}, {overabundance}]
   2: a quantity that is more than what is appropriate; "four-year-
     olds have an overabundance of energy"; "we received an
     inundation of email" [syn: {overabundance}, {overmuch},
     {overmuchness}, {superabundance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top