Search result for

oliv

(73 entries)
(0.0573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oliv-, *oliv*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
olive ridley turtle (n) เต่าหญ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
olive    [N] ต้นโอลิฟว์, See also: ต้นมะกอก
olive    [N] ผลโอลิฟว์, See also: ผลมะกอก
olive    [N] ีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive    [ADJ] ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive oil    [N] น้ำมันที่ได้จากผลโอลิฟว์, See also: น้ำมันมะกอก
olive-green    [ADJ] ที่มีสีเขียวเข้มปนเหลือง
olive-green    [N] สีเขียวเข้มปนเหลือง
olive branch    [N] ท่าทางแสดงการผูกไมตรี
Oliver Cromwell    [N] ทหารนำทัพต่อสู้กับพระเจ้าชาร์ลที่1 ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ, See also: ช่วงปีค.ศ.1642-1648

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
olivaceousสีเขียวมะกอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
olivineโอลิวีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oliveมะกอก [TU Subject Heading]
Olivine, Chrystolite, Peridot โอลิวีน
แหล่ง - พบที่จังหวัดแพร่ กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด ประโยชน์ - โอลิวีนชนิดที่มีสีเขียวและใสซึ่งเรียกว่า เพริดอต (peridot) ใช้เป็นรัตนชาติ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
olivWe'd like to order 18MT of olive oil.
olivAn olive branch symbolizes peace.
olivOil is extracted from olives.
olivShe planted fragrant olives in the garden.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
olive(ออล'ลิฟว) n. ต้นมะกอก,ผลหรือใบมะกอก
olive branchn. กิ่งก้านของต้นโอลิฟว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
olivet(ออล'ลิเวท) n. ไข่มุกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
olive(n) ผลมะกอก,ต้นมะกอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะกอก    [N] olive, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะกอกที่ใช้ในการผลิตน้ำมัน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Spondias pinnata Kurz ในวงศ์ Anacardiaceae ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว ใช้เป็นผักดิบ ผลขนาดลูกหมากดิบ เมื่อสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร รากและเมล็ดใช้ทำยาได้
ผิวสองสี    [N] olive skin, Example: เธอมีผิวสองสีอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว, Count unit: ผิว, Thai definition: สีผิวหนังชั้นนอกสุดของคนที่ไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ ไม่ขาว
กากีแกมเขียว    [N] olive-green, Syn. สีเขียวขี้ม้า, Example: ผมชอบสีกากีแกมเขียว, Count unit: สี
ผิวสองสี    [N] yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว
ผิวสองสี    [N] yellowish-brown skin/complexion, See also: olive skin/complexion, Example: ฉันชอบผู้ชายผิวสองสีมากกว่าผิวขาวซีด ดูหล่อแบบผู้ชายดี, Thai definition: ที่มีสีผิวหนังชั้นนอกสุดไม่ถึงกับมีผิวดำแต่ก็ไม่ขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
มะกอก[n.] (makøk) EN: Hog Plum ; olive   FR: olive [f]
น้ำมันมะกอก[n. exp.] (nāmman makøk) EN: olive oil   FR: huile d'olive [f]
นกเด้าดินสวน[n. exp.] (nok daodin sūan) EN: Olive-backed Pipit ; Olive Tree-Pipit   FR: Pipit à dos olive [m] ; Pipit indien [m] ; Pipit d’Hodgson [m] ; Pipit sylvestre [m]
นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล[n. exp.] (nok hūa khwān sām niū lang sī phlai) EN: Olive-backed Woodpecker   FR: Pic oriflamme [m]
นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī nāmtān øn) EN: Brown-chested Jungle Flycatcher ; Brown-chested Flycatcher   FR: Gobemouche à poitrine brune [m] ; Rhinomyias à gorge blanche [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจับแมลงอกสีเนื้อ[n. exp.] (nok jap malaēng ok sī neūa) EN: Fulvous-chested Jungle Flycatcher   FR: Gobemouche à dos olive [m] ; Rhinomyias olive [m] ; Gobemouche olive [m]
นกจุนจู๋ท้องเทา[n. exp.] (nok junjū thøng thao) EN: Grey-bellied Tesia   FR: Tésie à sourcils jaunes ; Crombec à sourcils jaunes [m] ; Tésie à tête olive
นกกินปลีอกเหลือง[n. exp.] (nok kin plī ok leūang) EN: Olive-backed Sunbird   FR: Souimanga à dos vert [m] ; Souimanga à dos olive [m] ; Soumanga à gorge bleue [m]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLIVA    OW0 L IY1 V AH0
OLIVO    AO0 L IY1 V OW0
OLIVE    AA1 L AH0 V
OLIVAS    OW0 L IY1 V AA0 Z
OLIVIA    OW0 L IH1 V IY0 AH0
OLIVER    AA1 L AH0 V ER0
OLIVES    AA1 L IH0 V Z
OLIVERO    OW0 L IY0 V EH1 R OW0
OLIVERA    OW0 L IY0 V EH1 R AH0
OLIVETO    OW0 L IY0 V EY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Olive    (n) (o1 l i v)
olive    (n) (o1 l i v)
Oliver    (n) (o1 l i v @ r)
Olivia    (n) (@1 l i1 v i@)
olives    (n) (o1 l i v z)
Olivier    (n) (@ l i1 v i ei1)
Olivetti    (n) (o1 l i v e1 t ii)
olive-tree    (n) - (o1 l i v - t r ii)
olive-trees    (n) - (o1 l i v - t r ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
オリーブ;オリーヴ;オリブ[, ori-bu ; ori-vu ; oribu] (n,adj-no) olive (fre [Add to Longdo]
オリーブオイル[, ori-buoiru] (n) olive oil [Add to Longdo]
オリーブグリーン[, ori-buguri-n] (n) olive green [Add to Longdo]
オリーブドラブ[, ori-budorabu] (n) olive drab [Add to Longdo]
オリーブ色(P);オリーヴ色[オリーブいろ(オリーブ色)(P);オリーヴいろ(オリーヴ色), ori-bu iro ( ori-bu shoku )(P); ori-vu iro ( ori-vu shoku )] (n) olive (colour, color); olive brown; (P) [Add to Longdo]
オリーブ姫啄木鳥[オリーブひめきつつき;オリーブヒメキツツキ, ori-bu himekitsutsuki ; ori-buhimekitsutsuki] (n) (uk) olivaceous piculet (species of bird, Picumnus olivaceus) [Add to Longdo]
オリーブ油;阿列布油(ateji)[オリーブゆ, ori-bu yu] (n) olive oil [Add to Longdo]
カンラン石;橄欖石[カンランせき(カンラン石);かんらんせき(橄欖石), kanran seki ( kanran ishi ); kanranseki ( kanran ishi )] (n) olivine; peridot [Add to Longdo]
グレイオオトカゲ[, gureiootokage] (n) Gray's monitor (Varanus olivaceus, species of carnivorous monitor lizard from Luzon and the Catanduanes Islands in the Philippines) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] olive [Add to Longdo]
橄榄枝[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, / ] olive branch; symbol of peace [Add to Longdo]
橄榄树[gǎn lǎn shù, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] olive tree [Add to Longdo]
橄榄油[gǎn lǎn yóu, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄧㄡˊ, / ] olive oil [Add to Longdo]
橄榄石[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] olive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  oliv
     olive
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top