ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

object to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -object to-, *object to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
object to(phrv) คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. demur at, protest against

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด Spies Like Us (1985)
If your nephew does not object to my connections, they can be nothing to you.ถ้าหลานของคุณไม่ได้สนใจวงศ์วานของฉัน พวกเขาก็ไม่มีผลอะไรต่อคุณ Episode #1.6 (1995)
Mr. Levine, would you object to a breathalyzer?เอาล่ะคุณเลวิน ช่วยลงมาตรวจแอลกอฮอล์ด้วยได้มั้ย? 11:14 (2003)
Sir, I'm surprised that you didn't object to agent Gibbs riding with us.รู้ใหม แอบบี้ Yankee White (2003)
-No Geisha could ever... - I am certain you will not object to one trivial condition.ไม่มีเกอิชาคนไหนสามารถทำได้ ฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่คัดค้านเงื่อนไขง่ายๆข้อนี้ Memoirs of a Geisha (2005)
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ... V for Vendetta (2005)
It's me because begging for me, she became the object to be abused.เพราะเธอขอร้องแทนฉัน เธอเลยกลายเป็นเหยื่อของการแกล้งแทน One Missed Call Final (2006)
Aurora needs an object to facilitate her trance.ออโรร่าจำเป็นต้องมีสื่อกลาง ที่จะเปิดทางให้เธอ The Orphanage (2007)
But Susan didn't object to this. It means...แต่ซูซานไม่คัดค้านเรื่องนี้ มันหมายถึง... Namastey London (2007)
Hope I'm not too late to object to this union.คงไม่สายไปที่จะมาพังงานแต่ง Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
I object to your tone.ผมสังเกตุน้ำเสียงคุณได้ Doubt (2008)
"If you object to steaming a live lobster," yes, "ถ้าคุณต้องการจะนึ่งกุ้งมังกร" ใช่ Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
object toDark is an object to fear to many children.
object toDo you object to my idea?
object toDo you object to smoking?
object toHe begged me not to object to his plan.
object toHe will object to your going abroad.
object toI cannot but object to his opinion as to the matter.
object toI cannot but object to his proposal.
object toI don't mean to object to your proposal.
object toI don't object to your going out to work, but who will look after the children?
object toI don't object to your plan.
object toI object to being treated like a child.
object toI object to being treated like that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยของ[plǿikhøng] (v, exp) EN: let the magic thing go ; release an amulet to harm the other ; spell an object to do harm ;
รังเกียจ[rangkīet] (v) EN: object to ; mind ; take offence = offense (Am.) ; complain  FR: être gêné ; être incommodé ; objecter
ทักท้วง[thakthūang] (v) EN: protest ; protest ; remonstrate with ; advise against ; object to ; oppose ; admonish  FR: protester ; objecter
ท้วง[thūang] (v) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate  FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[ting] (v) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

Japanese-English: EDICT Dictionary
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
検体[けんたい, kentai] (n) specimen; sample; object to be examined [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top