ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

name list

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -name list-, *name list*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายชื่อ[N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
บัญชีรายชื่อ[N] list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
รายชื่อ [n.] (rāicheū) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster   FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人名簿[じんめいぼ, jinmeibo] (n) directory; name list [Add to Longdo]
人名録[じんめいろく, jinmeiroku] (n) directory; name list [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top