ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

list of names

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -list of names-, *list of names*, list of name
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're here because that New York Times reporter had the list of names of everybodywho was in Guatemala.เรามานี่เพราะนักข่าวสาวมีรายชื่อ ของทุกคนในกัวเตมาลาตอนนั้น RED (2010)
He has a whole list of names in his room.เขามีรายชื่อเยอะแยะในห้องเขา Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Starting with a list of names of all the council members and their families.เริ่มต้นจากบัญชีรายชื่อ ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด และครอบครัวของพวกเขา There Goes the Neighborhood (2010)
This list of names and numbers.รายชื่อกับตัวเลข I Know Who You Are (2010)
To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.เพื่อที่จะใช้รายชื่อนี้ ที่พ่อได้ให้มา จัดการกับพวกที่หวังร้ายกับเมืองของผม An Innocent Man (2012)
To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ใช้รายชื่อที่พ่อของผมทิ้งไว้ให้ จัดการบรรดาคนที่เป็นพิษร้ายของเมืองผม Damaged (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me to bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำตามสิ่งที่พ่อได้ขอร้องไว้ก่อนตาย ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ เพื่อกำจัดคนเลวจากเมือง Muse of Fire (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Vendetta (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Year's End (2012)
See, most people would consider finding a list of names written in subsonic ultraviolet invisible ink important.แต่คนส่วนมากคงจะเห็นว่าการเจอรายชื่อ ที่เขียนด้วยหมึกล่องหนเป็นเรื่องสำคัญ Year's End (2012)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำที่สิ่งพ่อปรารถนาก่อนตาย ใช้รายชื่อที่เขาทิ้งไว้ จัดการคนที่เป็นพิษร้ายต่อเมืองของผม Burned (2013)
Now I will fulfill my father's dying wish-- to use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city.ตอนนี้ผมจะทำความปรารถนาของพ่อให้เป็นจริง ใช้รายชื่อที่พ่อทิ้งไว้ให้ กำจัดผู้หวังร้ายต่อเมืองของผม Trust But Verify (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
list of namesWho's gone and messed up my list of names?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายนาม(n) list of names, See also: roll, register of names

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเรียกชื่อ[banchī rīek cheū] (n, exp) EN: list of names
รายชื่อ[rāicheū] (n) EN: list ; name list ; list of names ; roll ; register ; roster  FR: liste (nominative) [f] ; registre [m] ; liste de noms [f]
ฐานานุกรม[thānānukrom] (n) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; list of names arranged in order of rank

Japanese-English: EDICT Dictionary
名簿[めいぼ, meibo] (n) register of names; list of names; roll; register; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top