ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัญชีรายชื่อ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญชีรายชื่อ-, *บัญชีรายชื่อ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Syndicate Listบัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hearth tax listบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่เสียภาษี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eligibility listบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voter registrationบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์, Example: <P>บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย <p>ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด <p>ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't there another passenger list?- ไม่มีบัญชีรายชื่ออื่นอีกหรือ Titanic (1997)
When Home Sec asked me who I wanted to bring over from the Bureau, your name was at the top of the list.ตอนที่รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ถามฉันว่า ต้องการใคร จากกระทรวง ชื่อของคุณอยู่ หัวบัญชีรายชื่อ Pilot (2004)
- I am on your list! - These tests aren't 100%.ฉันอยู่ในบัญชีรายชื่อของคุณ การทดสอบนี้ไม่ 100% Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
He has a list of names.เขามีบัญชีรายชื่อ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Let's create the list of the girls.ไปทำบัญชีรายชื่อสาวๆกัน Heyy Babyy (2007)
There's more to come.เขามีบัญชีรายชื่อ และจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีก Reckoner (2009)
There are.มีอีก 2 รายในบัญชีรายชื่อ Reckoner (2009)
He's not on the membership roster.ไม่มีชื่อของเขา เป็นสมาชิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ Grey Matters (2009)
We have a kickback account with Go Taxi and they indicate when we use their service for a patient.เรามีบัญชีรายชื่อของพวกที่ไปรถแท๊กซี่ พวกเขาจะบันทึกปลายทางไว้ เวลาที่คนไข้ใช้บริการแท๊กซี่ The International (2009)
Are actually placed on a watch listจะถูกลงบัญชีรายชื่อไว้ Interpretive Dance (2010)
Starting with a list of names of all the council members and their families.เริ่มต้นจากบัญชีรายชื่อ ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด และครอบครัวของพวกเขา There Goes the Neighborhood (2010)
I've been searching passport databases and passenger manifests.ผมเข้าไปค้นในฐานข้อมูลพาสปอร์ท และบัญชีรายชื่อผู้โดยสาร Strain (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catalog(n) บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
panel(n) บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
roster(n) บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer, catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ,รายชื่อ,ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer, catalogist n.
list(ลิสทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชื่อ,บัญชีรายชื่อ,สารบาญ,รายชื่อหลักทรัพย์.
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ,การลงรายการ,การลงรายชื่อ,รายชื่อ,รายการ,บัญชีรายชื่อ,สารบัญ,บันทึก, Syn. record, catalogue

English-Thai: Nontri Dictionary
catalog(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ,สมุดรายชื่อของ,สมุดแจ้งรายการสินค้า
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
list(n) บัญชีรายชื่อ,รายการ,สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ,ลงรายชื่อ,เอียง,ฟัง,ได้ยิน
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
list of shareholders(n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top