ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multitasking

M AH1 L T IY0 T AE2 S K IH0 NG   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multitasking-, *multitasking*, multitask
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multitasking[N] โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้หลากหลายในเวลาเดียวกัน, Syn. multi-tasking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multitasking systemระบบหลายภารกิจหมายถึง สมรรถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานสองโปรแกรมขึ้นไปได้เวลาเดียวกัน เช่น ในระหว่างปฏิบัติการของโปรแกรมการพิมพ์ ก็สามารถที่จะปฏิบัติการในโปรแกรมอื่นได้อีก โดยไม่ต้องรอให้การพิมพ์แล้วเสร็จเสียก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multitasking environmentสิ่งแวดล้อมหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multitasking system; multitaskระบบหลายภารกิจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multitasking system; multitaskระบบหลายภารกิจ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multitasking มัลติทาสกิง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, I know men aren't known for their multitasking abilities, but I really need a check on your suit's data.โอเค ฉันรู้ว่าผู้ชาย ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไม่เป็น แต่ฉันขอตรวจชุดคุณหน่อย Zone of Exclusion (2012)
I thought you had Glee practice, my little multitasking star.นึกว่าเธอไปชมรมร้องเพลงซะอีก แม่ดารางานชุก Preggers (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTITASKING    M AH1 L T IY0 T AE2 S K IH0 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多工作业[duō gōng zuò yè, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] multitasking [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multitasking {n} [comp.]multitasking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンプリエンプティブなマルチタスク[, nonpurienputeibu na maruchitasuku] (n) {comp} nonpreemptive multitasking [Add to Longdo]
ノンプリエンプティブマルチタスク[, nonpurienputeibumaruchitasuku] (n) {comp} non-preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブなマルチタスク[, purienputeibu na maruchitasuku] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブマルチタスク[, purienputeibumaruchitasuku] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] (n) {comp} preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスキング[, maruchitasukingu] (n) {comp} multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[, maruchitasuku] (n) {comp} multitasking [Add to Longdo]
マルチタスクOS[マルチタスクオーエス, maruchitasukuo-esu] (n) {comp} multitasking Operation System [Add to Longdo]
マルチタスクオペレーティングシステム[, maruchitasukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} multitasking operating system [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] (n) {comp} multitasking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking [Add to Longdo]
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking [Add to Longdo]
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  multitasking /mɵltitɑskiŋ/
   multitasking

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top