ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medley

M EH1 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medley-, *medley*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medley(n) เพลงผสม, Syn. assortment, potpourri
medley(n) การแข่งขันว่ายน้ำแบบผสม, See also: การว่ายน้ำแบบผลัดผสม
medley(n) สิ่งผสม, See also: ของผสม, Syn. mixture
medley(adj) ซึ่งผสมกัน, Syn. mixed, mingled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด

English-Thai: Nontri Dictionary
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 1200 building is Medley Industrial and Sanko Oil.ข้างหน้านั่นเป็นตึกเมดเลย์ อินดัสทรี แอนด์ แซงโก้ ออยล์ The Pursuit of Happyness (2006)
I have picked a medley of songs that's going to be a fantastic teaching tool about how to sing a great ballad.ที่จะสอนให้รู้วิธี ร้องเพลงบัลลาด Ballad (2009)
Well, I for one can't wait to go home and work on a medley of my own for tomorrow, because this lesson has given me... a lot to think about.เพราะบทเรียนนี้ทำให้หนู... มีเรื่องต้องคิดถึง Ballad (2009)
Now, obviously, for this medley to work,ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่านี่คือการผสมผสาน Never Been Kissed (2010)
Now, I know today we need to practice doo-wopping behind Blaine while he sings every solo in the medley of P!เอาล่ะ ฉันรู่ว่าวันนี้ เราต้องฝึกร้องแบ๊คอัพ ให้เบลน ตอนที่เขาร้องนำ ในเมดเล่ย์ เพลงของพิงค์ Original Song (2011)
It is a medley of potent aphrodisiacs.เมดเล่อาหารกระตุ้นความต้องการทางเพศน่ะ Traffic (2011)
I, for one, was really moved by the Scale Blazers' haunting medley homage to Starlight Express.ชั้นโดนใจจังๆ กับการร้องเมดเลย์สุดหลอนของวง Scale Blazers เพื่อรำลึกถึงละครเพลง Starlight Express Nationals (2012)
Your Celine medley was the favorite part of the show. We loved it right, Wood?เมดเลย์เซลีนของเธอมันเริ่ดมากๆ ใช่ไหม วู้ด? Bear Reunion (2012)
You know, every year, over, like, an assortment of pies, my dads and I would sing these holiday medleys by the piano.ทุกๆปีที่ผ่านมา เหมือนการจัดประเภทของพาย พ่อกับฉันจะร้องเพลง เมดเล่ย์เพลงวันหยุดด้วยเปียโน Thanksgiving (2012)
Oh, sweetie, as long as we're in each other's lives, holiday medleys will never be over.โอ้ ที่รัก นานเท่าที่พวกเราอยู่ในช่วงชีวิตของกันและกัน เมดเล่วันหยุด จะไม่มีวันสิ้นสุด Thanksgiving (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medleyHe sang a medley of Simon and Garfunkel hits.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกร็ด[kret] (n) EN: branch ; miscelany ; medley  FR: mélange [m] ; collection [f]
เพลงชุด[phlēng chut] (n, exp) EN: suite ; medley

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDLEY M EH1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medley (n) mˈɛdliː (m e1 d l ii)
medleys (n) mˈɛdlɪz (m e1 d l i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Medley {n}medley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちこめ[ichikome] (n) (abbr) (from 100メートル個人メドレー) 100 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
にこめ[nikome] (n) (abbr) (from 200メートル個人メドレー) 200 metre individual medley (swimming) [Add to Longdo]
メドレー[medore-] (n) medley; (P) [Add to Longdo]
メドレーリレー[medore-rire-] (n) medley relay; (P) [Add to Longdo]
一緒くた[いっしょくた, isshokuta] (adj-na,n) medley; heterogenous mixture [Add to Longdo]
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
吹き寄せ[ふきよせ, fukiyose] (n) medley (of food, songs, etc.) [Add to Longdo]
組歌;組唄;組み歌;組み唄[くみうた, kumiuta] (n) var. of folksong; var. of koto or shamisen music; medley of (Japanese) songs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medley \Med"ley\, n.; pl. {Medleys}. [OE. medlee, OF. mesl['e]e,
   medl['e]e, mell['e]e, F. m[^e]l['e]e. See {Meddle}, and cf.
   {Mel['e]e}, {Mellay}.]
   1. A mixture; a mingled and confused mass of ingredients,
    usually inharmonious; a jumble; a hodgepodge; -- often
    used contemptuously.
    [1913 Webster]
 
       This medley of philosophy and war.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Love is a medley of endearments, jars,
       Suspicions, reconcilements, wars.   --W. Walsh.
    [1913 Webster]
 
   2. The confusion of a hand to hand battle; a brisk, hand to
    hand engagement; a m[^e]l['e]e. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A composition of passages detached from several
    different compositions; a potpourri.
    [1913 Webster]
 
   Note: Medley is usually applied to vocal, {potpourri} to
      instrumental, compositions.
      [1913 Webster]
 
   4. A cloth of mixed colors. --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Medley \Med"ley\, a.
   1. Mixed; of mixed material or color. [Obs.] "A medl['e]
    coat." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Mingled; confused. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medley
   n 1: a musical composition consisting of a series of songs or
      other musical pieces from various sources [syn: {medley},
      {potpourri}, {pastiche}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top