ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ของผสม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของผสม-, *ของผสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของผสม[N] blend, See also: compound, fusion, mixture, composition, Example: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masterbatchของผสมระหว่างยางและสารเคมีต่างๆ ที่รู้ปริมาณที่แน่นอนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมการผสมขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ มาสเตอร์แบทซ์อาจจะใช้เพื่อความสะดวกในการผลิตหรือเพื่อเพิ่มสมบัติของ ผลิตภัณฑ์หรือทั้งสองอย่าง เช่น ใช้ในกรณีที่สารเคมีกระจายในยางได้ไม่ดี หรือในกรณีที่มีการใช้สารเคมีนั้นน้อยมาก อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย ถ้าสารเคมีฟุ้งกระจายหายไป [เทคโนโลยียาง]
tarน้ำมันดิน, ของผสมของสารประกอบอินทรีย์มีลักษณะเป็นของเหลวข้น  ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ หรือการกลั่นทำลายวัตถุที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านหิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
freezing mixtureของผสมเยือกแข็ง, สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วได้ของผสมที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C  เช่น น้ำแข็งผสมเกลือแกง จะมีอุหณภูมิ -20°C [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stearinสเตียริน, ของผสมของกรดสเตียริกและกรดปาล์มิติก ใช้ทำเทียนไข สบู่  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gold Silver Mixtureของผสมระหว่างทองคำกับเงิน [การแพทย์]
Mixtureของผสม, มิกซ์เจอร์, สารผสม, ยาผสม, ส่วนผสม [การแพทย์]
Mixture, Freezingของผสมเยือกแข็ง [การแพทย์]
Mixture, Homogeneousของผสมเอกพันธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
This should create a clear, beautiful mixture with a natural scent.ควรจะเกิดของผสมที่ใสและสวยงาม ที่มีกลิ่นธรรมชาติ Sense Memory (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alloy[N] สิ่งเจือปน, See also: ของผสม
medley[N] สิ่งผสม, See also: ของผสม, Syn. mixture
mix[N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mixture[ N] ส่วนผสม, See also: ของผสม, สารผสม, Syn. concoction, compound
potpourri[N] ของผสมระหว่างกลีบดอกไม้กับเครื่องเทศเพื่อให้มีกลิ่นหอม, Syn. hodgepodge, mixture, sachet, Ant. uniformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
commixture(คะมิค'ซฺเชอะ) n. การผสม,กระบวนการผสม,ภาวะที่ถูกผสม,ของผสม
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
patch workn. สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน,ของผสมผเส
potpourri(โพพรี',โพ'พูรี,พอทพัว'รี) n. ของผสมระหว่างกลีบดอกกุหลาบหรือดอกอื่น ๆ กับเครื่องเทศในหม้อเพื่อให้มีกลิ่นหอม,ดนตรีหรือท่วงทำนองผสมผเส,ของผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
mixture(n) การผสม,ส่วนผสม,ของผสม

German-Thai: Longdo Dictionary
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,
Gemisch(n) |das, pl. Gemische| ของผสม , See also: S. die Mischung,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top