Search result for

mavises

(63 entries)
(1.3152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mavises-, *mavises*, mavise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mavises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mavises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mavin[N] ผู้ชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumaviatevt. บินรอบโลก,บินรอบ
mavin(เม'วิน) n. ผู้เชี่ยวชาญ
mavis(เม'วิส) n. นกยุโรปชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Papillomavirus infectionsการติดเชื้อแพปพิลโลมาไวรัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mavis Jarundi?มาวิส จารุนดิ? Everyone (2009)
Yes. Meet Mavis.ใช่ เชิญพบ เมวิส Take It! (2010)
Mavis?เมวิส? Take It! (2010)
The name came down to Mavis or Madison.ชื่อมาตกที่ เมวิส หรือ เมดิสัน Take It! (2010)
Mavis, please.เมวิส ได้โปรดเถอะ Spellbound (2011)
Mavis, there was no way we could have that...เมวิส ไม่มีทางที่เราจะมีเขาได้นะ... Spellbound (2011)
Ours was started because of a misunderstanding with a super-pretty ghost named Mavis who turned out to be real nice in the end.มันเกิดขึ้นเพราะ ความเข้าใจผิด เรื่องไอ้ผีบ้า ที่ชื่อมาวิส ที่ตอนท้าย กลายเป็นดีซะงั้น Turn! Turn! Turn! (2012)
Not that ghost Mavis like we all thought.ไม่ใช่ผีมาวิส อย่างที่เราคิด Hopeless (2012)
- Mavis...มาวิส... Happily Ever Aftermath (2012)
Mrs. Jarvis, we regret to inform you that Mavis Kerfield was murdered last night.คุณนายจาร์วิส เราขอแสดงความความเสียใจในเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบ มาร์วิส เคอร์ฟีลด์ถูกฆาตกรรมเมื่อคืนนี้ Happily Ever Aftermath (2012)
Her mother died when she was 9 years old and then her father married Mavis when she was 11, and he died 7 months later.แม่ของเธอตายตอนที่เธออายุเก้าขวบ หลังจากนั้น พอเธออายุ 11 พ่อของเธอก็แต่งงานอีกครั้งกับมาวิส หลังจากนั้นแค่เจ็ดเดือนเขาก็ตาย Happily Ever Aftermath (2012)
I was never Mavis' daughter.ฉันไม่เคยเป็นลูกสาวของมาวิสส Happily Ever Aftermath (2012)
What time did you and Arthur get back from your meeting with Mavis?เวลากี่โมงที่คุณกับอาเธอร์ กลับมาจากการประชุม กับมาร์วิส? Happily Ever Aftermath (2012)
He's the one that made me go to Mavis in the first place about the money.เขาเป็นคนที่บอกให้ผม ไปหามาวิสเป็นที่แรก Happily Ever Aftermath (2012)
I killed both Mavis and Tiffany Kerfield.ผมฆ่าพวกเขาทั้งสองคน มาวิสและทิฟฟานี่ เคอร์ฟิลด์ Happily Ever Aftermath (2012)
Inferni clamavi ad te regem sermonos meos.Inferni clamavi ad te regem sermonos meos. We Need to Talk About Kevin (2012)
DRACULA: I'm gonna get you, little Mavis.พ่อจะจับลูกให้ได้ เมวิสตัวน้อย Hotel Transylvania (2012)
The place we always talked about for Mavis.มันเป็นที่ที่เราถูกถึง มาวิส บ่อยครั้ง Hotel Transylvania (2012)
Another birthday for my sweet little Mavis, and another successful year of refuge from them!วันเกิดอีกครั้งของ มาวิสน้อยของชั้น และเป็นอีกปีที่ หลบซ่อนจากพวกมันได้! Hotel Transylvania (2012)
MAVIS: Whoo-hoo!โว๊วโห๊ววว Hotel Transylvania (2012)
MAVIS: Whoo-hoo!โว๊วววว... Hotel Transylvania (2012)
My name is Mavis Dracula, and I...ฉันชื่อแดรกคิวล่า มาวิส และฉัน... Hotel Transylvania (2012)
Burn clothes. MAVIS: Burn my clothes?เผามัน เผาฉันหรอ? Hotel Transylvania (2012)
And Mavis, if she saw you, she would know that I lied. No!ถ้ามาวิสมาเห็นเจ้านี่ หล่อนก็จะรู้ว่าข้าโกหก ไม่นะ! Hotel Transylvania (2012)
Who's Mavis?ใครคือมาวิสหรอ? Hotel Transylvania (2012)
The humans are so boring. (BOTH GROANING) Mavis, honey, are you all right?มนุษย์นี่น่าเบื่อชะมัด มาวิส ลูกรัก ทุกอย่างโอเคมั๊ย? Hotel Transylvania (2012)
MAVIS: Hi.ดีค่ะ Hotel Transylvania (2012)
We wanted to practice our big number for Mavis's party, and then these losers wouldn't get off the bandstand.พวกเราต้องการทำให้งานเลี้ยงของมาวิสดูยิ่งใหญ่ และนั่นทำให้เราสูญเสียกระโจมแตรไป Hotel Transylvania (2012)
Yeah, but we just thought how much, you know, Mavis would love it.ใช่ แต่พวกเราคิดถึงมันมาก คุณก็รู้ว่ามาวิสจะต้องชอบใจแน่ Hotel Transylvania (2012)
My name's Mavis.ข้าชื่อมาวิส Hotel Transylvania (2012)
Mavis?มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
Yes, I have recruited Mr. Stein here to help me with Mavis's birthday party.ใช่ ข้าได้เลือกคุณสไตน์มาช่วย จัดงานวันเกิดของมาวิส Hotel Transylvania (2012)
And yes, I thought having a Mavis contemporary would be useful.ใช่ ข้าคิดว่าควรจะจัดแบบร่วมสมัย มันน่าจะเจ๋งกว่า Hotel Transylvania (2012)
Follow me. Oh. No, no, Mavis, I can't.ตามข้ามา โอ้ว ไม่ ไม่ มาวิส ไม่ได้ ข้าต้องไปแล้ว Hotel Transylvania (2012)
And it was so nice seeing Mavis laughing and hitting it off with him.และมันก็ดีมากที่เห็นมาวิส หัวเราะแล้วก็ทำตามเขา Hotel Transylvania (2012)
Mavis could never be with someone of his kind.มาวิสไม่เคยได้อยู่กับคนแบบเขา Hotel Transylvania (2012)
Yes. He decided he didn't like Mavis, or any of us.ช่าย เขาบอกว่า เขาไม่ชอบมาวิส หรือใครสักคนในพวกเรา Hotel Transylvania (2012)
Mavis?มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
But now, Mavis has feelings for you.แต่ว่าตอนนี้ มาวิสนั้น มีความรู้สึกให้กับเจ้า Hotel Transylvania (2012)
Uh, Mavis?เอ่อ มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
Mavis, honey, are you in there?มาวิส ที่รัก ลูกอยู่รึเปล่า? Hotel Transylvania (2012)
Mavis?มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
Mavis?มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
Mavis, where are you?มาวิส ลูกอยู่ไหนน่ะ? Hotel Transylvania (2012)
Mavis?มาวิส? Hotel Transylvania (2012)
The truth is, you and Mavis are meant to be.ความจริงก็คือ เจ้ากับมาวิสมีความหมายต่อกัน Hotel Transylvania (2012)
'Cause you're my Zing, Mavis.เพราะเธอคือ Zing ของฉัน มาวิส Hotel Transylvania (2012)
How about "Mavis"?อย่างเช่น "มาวิส" เป็นไง? Saving Mr. Banks (2013)
Mavis was wondering if maybe you wanted to go for a fly.เมวิสอยากรู้ว่าคุณป๊าอยากไป... บินเล่นกันมั้ย Hotel Transylvania 2 (2015)
It's a real job. Not a cheap excuse to keep Mavis happy, so you never leave here. Right.ได้ ก็ให้ทำจริง ไม่ใช่ข้ออ้างรั้งนายไว้ที่นี่เอาใจเมวิส Hotel Transylvania 2 (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAVIS    M EY1 V IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mavis    (n) (m ei1 v i s)
mavis    (n) (m ei1 v i s)
mavises    (n) (m ei1 v i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パピローマウイルス[, papiro-mauirusu] (n) papilloma virus; papillomavirus; HPV [Add to Longdo]
人パピローマウイルス[ひとパピローマウイルス;ヒトパピローマウイルス, hito papiro-mauirusu ; hitopapiro-mauirusu] (n) (uk) human papillomavirus; HPV [Add to Longdo]
内明[ないみょう, naimyou] (n) (See 五明) adhyatmavidya (inner studies, ancient Indian philosophy) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top